Tôi phải trả bao nhiêu tiền hoa hồng?

Cập nhật 1 tháng trước
Lưu

Booking.com hoạt động theo mô hình hoa hồng, nghĩa là Quý vị trả cho chúng tôi một khoản tiền tương ứng với tỷ lệ phần trăm đã được định trước cho mỗi đặt phòng được thực hiện trên nền tảng của chúng tôi.

Tỷ lệ phần trăm hoa hồng của Booking.com sẽ khác nhau tùy theo từng quốc gia. Mức hoa hồng trung bình toàn cầu của chúng tôi là 15%, thuộc hàng thấp nhất trong ngành và có thể thay đổi tùy thuộc vào loại chỗ nghỉ và vị trí của chỗ nghỉ.

Tính phần trăm hoa hồng cho khu vực của Quý vị

Nếu vị trí chỗ nghỉ của Quý vị không được nhắc tới trong các ví dụ trên, Quý vị có thể sử dụng công cụ tính hoa hồng của chúng tôi để xem mức hoa hồng nào của Booking.com sẽ được áp dụng cho khu vực của Quý vị.

Chỗ nghỉ Quý vị sẽ trả hoa hồng cho những kỳ lưu trú được xác nhận sau khi khách đã trả phòng và thanh toán. Hoa hồng cũng sẽ được tính cho những đặt phòng không hoàn tiền, dù khách có lưu trú tại chỗ nghỉ Quý vị hay không.*

Chúng tôi tính hoa hồng Quý vị phải trả dựa trên tổng số đặt phòng của tháng trước, trừ đi số đặt phòng Quý vị đánh dấu đúng là vắng mặt.

Quý vị muốn biết thêm về lý do vì sao mình phải trả hoa hồng hay tìm hiểu về lợi ích của việc trở thành đối tác Booking.com?

Thông tin bổ sung dành cho các đối tác hiện tại

Nếu Quý vị là đối tác hiện tại, Quý vị có thể tìm thấy nhiều thông tin hơn về hoa hồng mình phải trả trong Hợp đồng Chỗ nghỉ mà Quý vị đã ký khi tham gia Booking.com. Quý vị có thể xem hoa hồng cần trả (hoặc đã trả) cho từng đặt phòng bằng cách làm theo những bước sau:

  1. Nhấp vào mục “Tài chính” trong extranet và chọn “Sao kê đặt phòng”.
  2. Nhấp vào “Khoảng thời gian” để xem tất cả thông tin đặt phòng đã được bao gồm trong hóa đơn Quý vị, và số tiền hoa hồng Quý vị cần phải trả.
  3. Tải bản .xls hoặc .csx của hóa đơn nếu Quý vị muốn lưu hay in ra.

*Lưu ý: Nếu Quý vị đang sử dụng dịch vụ thanh toán online được Booking.com cung cấp, các quy tắc khác có thể được áp dụng. Vui lòng nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về thanh toán online.

Bài viết này có hữu ích không?