Tại sao tôi cần thanh toán hoa hồng?

Đã cập nhật 9 month trước
Lưu

Là đối tác của Booking.com, Quý vị sẽ thanh toán hoa hồng cho các đặt phòng đã thực hiện trên trang web của chúng tôi.

Cấu trúc hoa hồng của chúng tôi dựa trên nền tảng rằng giá Quý vị đặt ra là số tiền khách phải trả. Chúng tôi không thêm bất kỳ khoản phụ phí nào để Quý vị có thể đặt giá cạnh tranh cho chỗ nghỉ của Quý vị và thu hút thêm nhiều khách.

Quý vị muốn đọc thêm về mô hình hoa hồng của chúng tôi hoặc tìm hiểu về các lợi ích của việc trở thành đối tác của Booking.com?

Is this article helpful?