Làm sao để đối chiếu hoa hồng tôi thanh toán với đặt phòng tôi nhận được?

Đã cập nhật 7 tháng trước
Lưu bài viết

Dưới đây là hướng dẫn trực quan từng bước có thể tải về để đối chiếu sao kê đặt phòng với hóa đơn hoa hồng của Quý vị trên Booking.com.

Hướng dẫn này giải thích cách Quý vị có thể đối chiếu hoa hồng Quý vị thanh toán với đặt phòng Quý vị đã nhận được.

Tải về hướng dẫn Đi đến extranet của Quý vị

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Giải thưởng Traveller Review Awards

Tìm hiểu xem Quý vị có phải là người đạt giải năm nay hay không để nhận bộ giải thưởng mới được số hóa hoàn toàn.

Tải ngay