Làm sao để biết được hóa đơn của tôi đã được thanh toán hay chưa?

Đã cập nhật 3 tháng trước

Quý vị có thể xem lịch sử hóa đơn Quý vị đã nhận được từ chúng tôi bằng cách làm theo các bước sau đây:

  1. Đăng nhập vào extranet và nhấp vào thẻ “Tài chính”.
  2. Chọn “Hóa đơn” từ danh sách và Quý vị sẽ thấy một hồ sơ thanh toán. Màu xanh lục cho biết hóa đơn đã được thanh toán, trong khi các mục chờ thanh toán hiển thị màu đỏ.

Nếu Quý vị đã thiết lập tính năng Ghi nợ Trực tiếp trên tài khoản của mình, hóa đơn sẽ xuất hiện dưới dạng màu xanh lục vào ngày yêu cầu thanh toán được gửi đến ngân hàng của Quý vị. Nếu thanh toán Ghi nợ Trực tiếp không thành công, hóa đơn sẽ xuất hiện dưới dạng màu đỏ, cho biết hóa đơn vẫn chờ thanh toán.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Mở khóa thị trường địa phương với đặt phòng phút chót trên điện thoại

Với nhu cầu địa phương dần tăng trên trang của chúng tôi, 74% đặt phòng sẽ đến từ điện thoại di động. Thêm giá trên điện thoại cho chỗ nghỉ để tăng độ hiển thị đến các khách hàng này, những người thường đặt vào phút chót.

Thêm giá trên điện thoại