Làm sao tôi chắc chắn rằng hóa đơn của mình chính xác?

Để đảm bảo rằng Quý vị được tính đúng số tiền hoa hồng, hãy chắc chắn rằng tất cả các đặt phòng được ghi chính xác trong extranet của Booking.com. Quý vị có thể tự mình đánh dấu vắng mặt, chỉnh sửa ngày và cập nhật giá trong mục ‘Đặt phòng’.

Xem các đặt phòng của tôi

Để tránh các vấn đề liên quan đến hóa đơn, việc cập nhật các đặt phòng là cực kỳ quan trọng. Để thay đổi các thông tin trong hệ thống, Quý vị cần:

  1. Đăng nhập vào extranet và chọn mục "Đặt phòng"
  2. Tìm kiếm theo tên của khách, mã đặt phòng hay một khoảng thời gian
  3. Một khi Quý vị đã tìm thấy khách, hãy chọn mã đặt phòng cụ thể
  4. Ở bên phải màn hình, chọn "Đánh dấu vắng mặt" hoặc "Đổi giá và ngày đặt phòng"
  5. Một khi Quý vị đã thay đổi thông tin đặt phòng, cả Quý vị lẫn khách sẽ nhận được email xác nhận và giải thích về những thay đổi đã được thực hiện.

Quý vị có thể đánh dấu vắng mặt, thay đổi ngày đặt và thay đổi giá từ 00h00 vào ngày nhận phòng đến 2 ngày làm việc trọn vẹn sau ngày trả phòng.

QUAN TRỌNG: Quý vị luôn luôn phải quản lý đặt phòng trong mục Đặt phòng để chắc chắn mình được tính tiền hoa hồng chính xác.Mẹo:

Cẩm nang hoàn chỉnh hướng dẫn cách quản lý Đặt phòng và xác định Hóa đơn Hoa hồng tại đây.