Nếu tôi thanh toán bằng Ghi nợ Trực tiếp thì tài khoản của tôi sẽ bị trừ tiền khi nào?

Sau khi xuất hóa đơn, chúng tôi sẽ ghi nợ trong tài khoản ngân hàng của Quý vị sau 14 ngày. Xin lưu ý rằng cần 4 đến 5 ngày để hoàn thành quy trình Ghi nợ Trực tiếp. Hóa đơn sẽ ghi đã thanh toán (hiển thị bằng màu xanh lá cây) trên extranet sau khi yêu cầu được gửi đến ngân hàng của Quý vị để được thanh toán. Nếu quy trình Ghi nợ Trực tiếp không hoàn tất, hóa đơn sẽ hiển thị bằng màu đỏ, tức là chưa được thanh toán, trên extranet.