Traveller Reviews Awards 2023 đã cập bến.

Đã đến lúc vinh danh người chiến thắng! Sử dụng ID chỗ nghỉ để kiểm tra xem Quý vị có thắng giải hay không và tải bộ giải thưởng về.

Tìm hiểu thêm

Thanh toán và hóa đơn cho đối tác có nhiều chỗ nghỉ

Cập nhật 1 năm trước | 2 phút đọc
Lưu

Nếu Quý vị đăng ký nhiều chỗ nghỉ trên nền tảng của chúng tôi và sở hữu hợp đồng nhóm với chúng tôi, Quý vị có thể xem báo cáo tổng hợp cho tất cả chỗ nghỉ trong tài khoản nhóm và thanh toán đồng loạt nhiều hóa đơn. (Lưu ý: tùy chọn thanh toán đồng loạt không khả dụng cho các nhóm ở Brazil.)


Các nội dung trong bài viết này


Xem nhiều hóa đơn

Nếu Quý vị quản lý nhiều chỗ nghỉ, Quý vị có thể xem các hóa đơn hiện tại, cũng như hóa đơn trước đây trong extranet bằng cách nhấp vào Tài chính sau khi đăng nhập vào tài khoản nhóm của mình. Màu xanh lá thể hiện các khoản đã được chi trả, còn màu đỏ là các khoản đang chờ được xử lý hoặc chưa thanh toán. 

Từ mục Tài chính, Quý vị có thể:

  • Xem tổng số tiền đến hạn cho tất cả chỗ nghỉ
  • Kiểm tra, tải về và in hóa đơn cho tất cả chỗ nghỉ
  • Tải xuống bảng liệt kê chi tiết của tất cả các hóa đơn trong một bảng tính
  • Tải xuống bản kê khai đầy đủ của tất cả các đặt phòng ở tất cả các chỗ nghỉ của Quý vị trong một bảng tính

Thanh toán nhiều hóa đơn

Chúng tôi không lập một hóa đơn tổng cho các đối tác có nhiều chỗ nghỉ, nhưng Quý vị có thể thanh toán cùng lúc tất cả các hóa đơn xuất hiện trong mục Tài chính trong tài khoản nhóm của Quý vị qua chuyển khoản ngân hàng. 

Vui lòng bao gồm ID chỗ nghỉ cho ít nhất một chỗ nghỉ trong phần mô tả thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng và gửi bảng chi tiết thanh toán cho đội ngũ Tài chính qua mục Tin nhắn trên extranet. Điều này sẽ giúp chúng tôi xử lý thanh toán của Quý vị một cách nhanh chóng.

Bài viết này có hữu ích không?