Thanh toán và hóa đơn cho đối tác có nhiều chỗ nghỉ

Cập nhật 11 tháng trước | 4 phút đọc
Lưu

Nếu Quý vị đăng ký nhiều chỗ nghỉ trên nền tảng của chúng tôi và sở hữu hợp đồng nhóm với chúng tôi, Quý vị có thể xem báo cáo tổng hợp cho tất cả chỗ nghỉ trong tài khoản nhóm và thanh toán đồng loạt nhiều hóa đơn.

Lưu ý rằng tùy chọn thanh toán đồng loạt không khả dụng cho các nhóm ở Brazil.


Các nội dung trong bài viết này


Xem nhiều hóa đơn

Nếu quản lý nhiều chỗ nghỉ, Quý vị có thể xem các hóa đơn hiện tại, cũng như hóa đơn trước đây trong extranet bằng cách nhấp vào Tài chính, hoặc nhấp vào Tài chính rồi chọn Hóa đơn sau khi đăng nhập vào tài khoản nhóm

Trong mục này, Quý vị có thể chọn tháng muốn xem hóa đơn và tải xuống hóa đơn dưới dạng PDF hoặc Excel. Quý vị cũng có thể xem trạng thái hóa đơn và tổng số dư tại đây.

Từ mục Tài chính, Quý vị có thể:

  • Xem tổng số tiền đến hạn cho tất cả chỗ nghỉ
  • Kiểm tra, tải về và in hóa đơn cho tất cả chỗ nghỉ
  • Tải xuống bảng liệt kê chi tiết của tất cả các hóa đơn trong một bảng tính
  • Tải xuống bản kê khai đầy đủ của tất cả các đặt phòng ở tất cả các chỗ nghỉ của Quý vị trong một bảng tính

Thanh toán nhiều hóa đơn

Nếu đang sử dụng phương thức Thanh toán bởi Booking - chuyển khoản ngân hàng, Quý vị không cần phải thanh toán hóa đơn. Hoa hồng sẽ được khấu trừ từ khoản thanh toán Quý vị nhận được. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem bài viết sau đây

Đối với các đối tác sử dụng phương thức thanh toán khác và không phải là Thanh toán bởi Booking - chuyển khoản ngân hàng, chúng tôi sẽ không lập một hóa đơn tổng cho các đối tác có nhiều chỗ nghỉ. Tuy nhiên Quý vị có thể thanh toán cùng lúc tất cả các hóa đơn xuất hiện trong mục Tài chính trong tài khoản nhóm của Quý vị thông qua thao tác chuyển khoản ngân hàng thủ công. Quý vị có thể tìm thấy thông tin ngân hàng trên hóa đơn hoặc trong mục Tài chính, sau đó chọn Cài đặt tài chính.

Vui lòng đính kèm ID chỗ nghỉ của ít nhất một chỗ nghỉ của Quý vị trong phần mô tả thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng và gửi bảng chi tiết thanh toán cho đội ngũ Tài chính qua Hộp thư extranet. Quý vị cần gửi thông tin này từ Hộp thư của một trong các chỗ nghỉ vì tài khoản nhóm không có chức năng này. 

Xin lưu ý rằng chúng tôi cần thông tin chi tiết các khoản thanh toán để phân bổ đúng số tiền thanh toán cho từng chỗ nghỉ. 

 

Quý vị có thể gửi thông tin này cho chúng tôi bằng cách làm theo các bước sau trong extranet:

- Đi đến Hộp thư rồi chọn Tin nhắn từ Booking.com

- Mở trình đơn thả xuống ở mục Liên hệ với chúng tôi và chọn Tạo thư mới hoặc nhấp vào Xem các lựa chọn liên hệ

- Chọn Chủ đề Hóa đơn và hoa hồng và chủ đề phụ Xác nhận thanh toán


Ghi nợ trực tiếp cho các nhóm

Ghi nợ trực tiếp cho phép Booking.com tự động thu các khoản thanh toán từ tài khoản ngân hàng của Quý vị khi đến hạn. 

Đây là cách thanh toán hóa đơn an toàn và tiết kiệm chi phí nhất, ngoài ra còn có một số lý do khác để sử dụng Ghi nợ trực tiếp. Chẳng hạn như, Quý vị sẽ tiết kiệm được chi phí giao dịch và không bao giờ phải lo lắng về việc thanh toán trễ hạn vì mọi thứ đều được tự động hóa. Quý vị sẽ nhận được thông báo mỗi khi giao dịch diễn ra và các khoản thanh toán được đảm bảo với các lựa chọn hoàn tiền nếu Quý vị bị ghi nợ không chính xác.

Nếu Quý vị ở khu vực đồng euro và sử dụng Ghi nợ trực tiếp SEPA (Single Euro Payments Area - Khu vực thanh toán chung bằng đồng euro), ngân hàng của Quý vị có thể thu hồi tiền trong tối đa 8 tuần. Thời gian này kéo dài đến 13 tháng khi Quý vị có lý do hợp lý.

 

Nếu Quý vị muốn chuyển phương thức thanh toán của mình sang Ghi nợ trực tiếp (xin lưu ý rằng phương thức này chưa khả dụng tại một số nhóm/quốc gia), vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách thực hiện theo các bước sau:

- Đi đến Hộp thư rồi chọn Tin nhắn từ Booking.com

- Mở trình đơn thả xuống ở mục Liên hệ với chúng tôi và chọn Tạo thư mới hoặc nhấp vào Xem các lựa chọn liên hệ

- Chọn Chủ đề Hóa đơn và hoa hồng và chủ đề phụ Khác

 

Đi đến extranet

Bài viết này có hữu ích không?