Tôi có cần trả hoa hồng cho đặt phòng bị hủy không?

Đã cập nhật 3 tháng trước

QUAN TRỌNG: Bất cứ khi nào Quý vị trừ tiền khách cho đặt phòng không hoàn tiền hay đặt phòng hoàn tiền một phần trong trường hợp vắng mặt hoặc hủy đặt phòng, Quý vị phải thanh toán hoa hồng cho số tiền đó. Hoa hồng không được áp dụng trong những trường hợp Quý vị quyết định miễn phí hủy đặt phòng, đánh dấu khách vắng mặt hoặc đánh dấu thẻ tín dụng không hợp lệ chính xác vì Quý vị không thể thu tiền từ khách.

Booking.com tính hoa hồng cho các kỳ nghỉ đã được xác nhận và các đặt phòng không hoàn tiền* (bất kể khách có đến ở tại chỗ nghỉ hay không)

Đừng quên thông báo cho chúng tôi về bất kỳ các trường hợp hủy hay có vấn đề trong việc thanh toán nào, như các trường hợp khách vắng mặt, khách hủy phòng hoặc thẻ tín dụng không hợp lệ, để những đặt phòng này không được bao gồm trong hóa đơn của Quý vị và Quý vị không bị tính hoa hồng.

Nếu Quý vị muốn tìm hiểu thêm thông tin về các trường hợp hủy phòng, Quý vị có thể đọc bài viết này: Tôi có thể hủy đơn đặt phòng không?

*Lưu ý: Đây là thay đổi mà chúng tôi đang thực hiện cho các đặt phòng không hoàn tiền mà khách phải trả phí hủy phòng. Nếu Quý vị miễn phí hủy phòng cho khách, chúng tôi cũng sẽ miễn hoa hồng cho Quý vị.

Chúng tôi hiện đang trao đổi về thay đổi này với các đối tác theo từng giai đoạn. Hãy kiểm tra hộp thư extranet của Quý vị để xem thay đổi này có áp dụng cho chỗ nghỉ của Quý vị hay chưa. Nếu Quý vị chưa được thông báo, chúng tôi sẽ thông báo đến Quý vị khi thay đổi được áp dụng.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Mở khóa thị trường địa phương với đặt phòng phút chót trên điện thoại

Với nhu cầu địa phương dần tăng trên trang của chúng tôi, 74% đặt phòng sẽ đến từ điện thoại di động. Thêm giá trên điện thoại cho chỗ nghỉ để tăng độ hiển thị đến các khách hàng này, những người thường đặt vào phút chót.

Thêm giá trên điện thoại