Tôi có phải trả hoa hồng khi khách vắng mặt (no-show) không?

Đã cập nhật 3 tháng trước

QUAN TRỌNG: Bất cứ khi nào Quý vị trừ tiền khách cho đặt phòng không hoàn tiền hay đặt phòng hoàn tiền một phần bị vắng mặt hoặc hủy đặt phòng, Quý vị phải thanh toán hoa hồng cho số tiền đó. Hoa hồng không được áp dụng trong những trường hợp Quý vị quyết định miễn phí hủy đặt phòng, đánh dấu khách vắng mặt hoặc đánh dấu thẻ tín dụng không hợp lệ chính xác vì Quý vị không thể thu tiền từ khách.

Nếu khách đặt phòng nhưng không đến, Quý vị sẽ không cần phải thanh toán hoa hồng nếu Quý vị chọn miễn phí hủy và đảm bảo đã đánh dấu đặt phòng là vắng mặt trong extranet or ứng dụng Pulse.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Mở khóa thị trường địa phương với đặt phòng phút chót trên điện thoại

Với nhu cầu địa phương dần tăng trên trang của chúng tôi, 74% đặt phòng sẽ đến từ điện thoại di động. Thêm giá trên điện thoại cho chỗ nghỉ để tăng độ hiển thị đến các khách hàng này, những người thường đặt vào phút chót.

Thêm giá trên điện thoại