Tôi có thể liên hệ với ai để được giải đáp thắc mắc về hóa đơn hoa hồng hoặc hóa đơn bổ sung?

Nếu Quý vị có câu hỏi hoặc mối quan tâm về hóa đơn hoa hồng, vui lòng liên hệ với đội ngũ Kiểm soát Công nợ bằng cách làm theo các bước dưới đây:

  1. Trong thẻ “Tài chính” trên extranet, hãy nhấp vào “Tổng quan tài chính” và chọn tùy chọn “Gửi tin nhắn cho chúng tôi” bên dưới mục “Thông tin thanh toán”.
  2. Đảm bảo Quý vị chọn “Tài chính (hóa đơn và thanh toán)” làm tiêu đề tin nhắn trong hộp thoại bật lên. Trình bày thắc mắc của Quý vị và nhấp vào nút “Gửi tin nhắn” khi hoàn tất. Một thành viên trong nhóm Kiểm soát Công nợ của chúng tôi sẽ trả lời Quý vị nhanh nhất có thể.

Quý vị đã nhận thêm một hóa đơn?

Thông thường, các hóa đơn bổ sung được gửi cho các đặt phòng cụ thể. Vui lòng kiểm tra hóa đơn để xem (các) số đặt phòng có liên quan. Quý vị có thể kiểm tra hóa đơn của mình trong thẻ “Tài chính” trên extranet (và bằng cách chọn “Hóa đơn” từ danh sách). Cột “Mô tả” cung cấp thêm chi tiết và loại hóa đơn.Các loại hóa đơn bổ sung thường gặp bao gồm: Thông tin về khách vắng mặt không chính xác: Đặt phòng trên hóa đơn này ban đầu được ghi là “khách vắng mặt” và không được bao gồm trong hóa đơn hoa hồng của Quý vị. Khách sau đó xác nhận với chúng tôi rằng họ đã ở lại theo đặt phòng ban đầu của Quý vị. Vì hoa hồng cho các đặt phòng này không được bao gồm trong hóa đơn hoa hồng của Quý vị, một hóa đơn riêng sẽ được gửi cho mục đích thanh toán. Chi phí giải quyết khiếu nại của khách hàng: Loại hóa đơn này được gửi trong các tình huống như chi phí chuyển địa điểm do đặt phòng quá tải hoặc những khoản phí không chính xác mà khách phải chịu. Trong những trường hợp này, Quý vị sẽ nhận được thông báo riêng từ nhóm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.