Tôi có thể tìm thấy danh sách đặt phòng có trên hóa đơn của mình ở đâu?

Đã cập nhật 3 tháng trước

Tất cả các lượt đặt phòng đều được lập hóa đơn dựa vào ngày trả phòng.Quý vị cần kiểm tra đặt phòng nào được bao gồm trong hóa đơn của mình? Dưới đây là những điều Quý vị có thể làm:1. Nhấp vào thẻ “Tài chính” trên extranet và chọn “Hóa đơn”.2. Danh sách các hóa đơn của Quý vị sẽ xuất hiện và ở mục “Số tiền hóa đơn” Quý vị sẽ có tùy chọn xem lượt đặt phòng có liên quan.3. Quý vị cũng có thể tải về hóa đơn ở dạng PDF ở cột bên trái có ghi “Hóa đơn”.Để biết thêm thông tin, Quý vị nên đọc “Làm sao để so sánh hoa hồng tôi thanh toán với đặt phòng tôi nhận được?"

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Mở khóa thị trường địa phương với đặt phòng phút chót trên điện thoại

Với nhu cầu địa phương dần tăng trên trang của chúng tôi, 74% đặt phòng sẽ đến từ điện thoại di động. Thêm giá trên điện thoại cho chỗ nghỉ để tăng độ hiển thị đến các khách hàng này, những người thường đặt vào phút chót.

Thêm giá trên điện thoại