Tôi có thể thay đổi khoản hoa hồng tôi cần thanh toán không?

Nếu Quý vị chỉ muốn xem lại và so sánh hóa đơn hoa hồng của Quý vị với đặt phòng, hãy đọc bài viết này.

Điều cần làm nếu Quý vị có câu hỏi về thanh toán hoa hồng hợp lệ

Sau khi khách trả phòng, Quý vị có tối đa 48 giờ để sửa đổi đặt phòng trên extranet.

Nếu bỏ lỡ thời hạn 48 giờ này, Quý vị có thể từ chối hoa hồng đối với đặt phòng bằng cách làm theo các bước dưới đây.*

  1. Đăng nhập vào extranet và nhấp vào thanh “Tài chính
  2. Chọn “Sao kê đặt phòng
  3. Ở cột “Khiếu nại”, hãy đánh dấu vào ô của (các) đặt phòng mà Quý vị muốn từ chối và nút “Khiếu nại” màu xanh lam sẽ xuất hiện
  4. Nhấp vào nút “Khiếu nại” màu xanh lam và nhập số tiền doanh thu thực nhận, sau đó chọn lý do khiếu nại, cùng với tin nhắn giải thích thay đổi của Quý vị
  5. Nhấp vào nút “Gửi khiếu nại”. Quý vị sẽ nhận được cập nhật về trạng thái của yêu cầu ở Hộp thư trong vòng 48 giờ làm việc tiếp theo.

Quý vị có thể kiểm tra xem liệu khiếu nại của Quý vị được chấp thuận, bị từ chối hay đang được xem xét bằng cách di chuột lên trên ô trong cột “Khiếu nại”.

*Xin lưu ý rằng tính năng này chỉ dùng cho các trường hợp ngoại lệ. Thông thường, Quý vị vẫn cần sửa đổi đặt phòng của mình trong vòng 48 giờ kể từ lúc trả phòng trên thanh Đặt phòng. Nếu khiếu nại bị từ chối, Quý vị không thể bắt đầu một khiếu nại khác cho cùng một đặt phòng.