Tôi nên làm gì nếu tôi đã thanh toán hóa đơn mà trên extranet vẫn hiện là “chưa thành toán”?

Đã cập nhật 3 tháng trước

Trước tiên, xin cảm ơn Quý vị đã thanh toán hóa đơn đúng hạn - chúng tôi rất trân trọng điều này.

Nếu Quý vị nhận thấy một số hóa đơn vẫn bị đánh dấu là chưa thanh toán (màu đỏ) trong mục “Tài chính” trên extranet, hãy đợi 2-3 ngày làm việc để khoản thanh toán có thể được phản ánh trên hệ thống và để chúng tôi có thời gian kiểm tra xem thanh toán có đang chờ xử lý trong hệ thống của chúng tôi hay không trước khi chúng tôi đánh dấu là hóa đơn đã thanh toán.

 

Nếu chúng tôi cần biết thêm thông tin về khoản thanh toán của Quý vị, đội ngũ Tài chính của chúng tôi sẽ liên hệ với Quý vị.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Mở khóa thị trường địa phương với đặt phòng phút chót trên điện thoại

Với nhu cầu địa phương dần tăng trên trang của chúng tôi, 74% đặt phòng sẽ đến từ điện thoại di động. Thêm giá trên điện thoại cho chỗ nghỉ để tăng độ hiển thị đến các khách hàng này, những người thường đặt vào phút chót.

Thêm giá trên điện thoại