Tôi quản lý nhiều chỗ nghỉ khác nhau. Tôi có thể thanh toán tất cả các hóa đơn của mình cùng một lúc không?

Đã cập nhật 3 tháng trước

Có chứ! Quý vị hãy đăng nhập vào tài khoản nhóm và đi tới mục “Tài chính” để xem tổng số tiền cần thanh toán.

Quý vị cần thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng. Quý vị có thể tìm thấy thông tin ngân hàng của Booking.com trên các hóa đơn trong mục “Tài chính” của tài khoản nhóm.

Quý vị hãy nhớ bao gồm ID chỗ nghỉ cho ít nhất một chỗ nghỉ trong mô tả thanh toán. Việc này sẽ giúp chúng tôi xử lý thanh toán của Quý vị nhanh chóng hơn.

Screen_Shot_2018-06-12_at_16.46.37.png

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Mở khóa thị trường địa phương với đặt phòng phút chót trên điện thoại

Với nhu cầu địa phương dần tăng trên trang của chúng tôi, 74% đặt phòng sẽ đến từ điện thoại di động. Thêm giá trên điện thoại cho chỗ nghỉ để tăng độ hiển thị đến các khách hàng này, những người thường đặt vào phút chót.

Thêm giá trên điện thoại