Tôi quản lý nhiều chỗ nghỉ khác nhau. Tôi có thể thanh toán tất cả các hóa đơn của mình cùng một lúc không?

Đã cập nhật 7 tháng trước
Lưu bài viết

Có chứ! Quý vị hãy đăng nhập vào tài khoản nhóm và đi tới mục “Tài chính” để xem tổng số tiền cần thanh toán.

Quý vị cần thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng. Quý vị có thể tìm thấy thông tin ngân hàng của Booking.com trên các hóa đơn trong mục “Tài chính” của tài khoản nhóm.

Quý vị hãy nhớ bao gồm ID chỗ nghỉ cho ít nhất một chỗ nghỉ trong mô tả thanh toán. Việc này sẽ giúp chúng tôi xử lý thanh toán của Quý vị nhanh chóng hơn.

Screen_Shot_2018-06-12_at_16.46.37.png

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Giải thưởng Traveller Review Awards

Tìm hiểu xem Quý vị có phải là người đạt giải năm nay hay không để nhận bộ giải thưởng mới được số hóa hoàn toàn.

Tải ngay