Cập nhật cài đặt phí, thuế và thuế GTGT

Cập nhật 3 tháng trước | 1 phút đọc
Lưu

Quý vị không thể tự thay đổi cài đặt phí, thuế hoặc thuế GTGT trên nền tảng của chúng tôi. Sau đây là cách liên hệ với chúng tôi để chúng tôi thực hiện cho Quý vị.

 


Liên hệ với chúng tôi để thay đổi cài đặt phí, thuế và thuế GTGT

  1. Đăng nhập vào extranet
  2. Nhấp vào thanh Hộp thư, sau đó đến Tin nhắn từ Booking.com
  3. Nhấp vào Xem các lựa chọn liên hệ
  4. Chọn Chi tiết chỗ nghỉ là chủ đề tổng hợp 
  5. Chọn Thuế GTGT hoặc Thuế thành phố/phụ phí là chủ đề chi tiết
  6. Nhấp vào Xem tất cả các tùy chọn liên hệ
  7. Nhấp vào Nhắn tin
  8. Hãy cho chúng tôi biết rằng Quý vị muốn thay đổi cài đặt thuế hoặc thuế GTGT của mình và bao gồm tất cả thông tin mà Quý vị thấy có liên quan
  9. Nhấp vào Gửi tin nhắn

Quý vị có thể xem lại cài đặt hiện tại trên extranet bằng cách nhấp vào thanh Chỗ nghỉ và chọn Phí/thuế/thuế GTGT.

 

Bài viết này có hữu ích không?