Đã có kết quả! Chúng tôi sẽ sớm công bố và chung vui cùng những người chiến thắng Traveller Review Awards của năm nay.
 

Cập nhật cài đặt thuế, thuế GTGT và GST cho đặt phòng của khách

Cập nhật 1 tháng trước | 1 phút đọc
Lưu

Quý vị không thể tự thay đổi cài đặt thuế hoặc thuế GTGT trên nền tảng của chúng tôi. Dưới đây là cách liên hệ để chúng tôi có thể trợ giúp Quý vị:

  1. Đăng nhập vào extranet
  2. Đến mục tin nhắn từ Booking.com trong Hộp thư
  3. Chọn Tạo thư mới
  4. Chọn Chi tiết chỗ nghỉ là chủ đề tổng hợp 
  5. Chọn thuế GTGT hoặc Thuế thành phố/phụ phí là chủ đề chi tiết
  6. Chọn Tạo thư mới lần nữa
  7. Hãy cho chúng tôi biết rằng Quý vị muốn thay đổi cài đặt thuế hoặc thuế GTGT của mình và bao gồm thông tin khác nếu có 
  8. Nhấp vào Gửi tin nhắn

Quý vị luôn có thể xem lại các cài đặt hiện tại của mình trong phần Phí/thuế/thuế GTGT của extranet. Quý vị sẽ tìm thấy phần này trong mục Chỗ nghỉ.

Bài viết này có hữu ích không?