Hiểu về thuế GTGT và các loại thuế địa phương

Cập nhật 7 tháng trước | 3 phút đọc
Lưu

Thuế GTGT và thuế địa phương được áp dụng cho hàng hóa và dịch vụ trên toàn thế giới. Chính vì thế, với tư cách là đối tác trên nền tảng của chúng tôi, Quý vị cũng sẽ gặp các loại thuế này. Với nội dung bên dưới, Quý vị có thể tìm hiểu về cách xử lý thuế cũng như cách chúng tôi hỗ trợ đối tác.


Các nội dung trong bài viết này:


Hiểu về thuế GTGT cùng các loại phí và thuế khác

Quý vị có thể tìm thấy tổng quan tất cả các cài đặt về thuế và thuế GTGT của mình trong extranet, bao gồm cả các loại thuế thành phố và địa phương được tính vào mức giá mà khách cần trả.

Dưới đây là cách kiểm tra cài đặt hiện tại về thuế GTGT và các loại thuế khác của Quý vị:

 1. Đăng nhập extranet
 2. Nhấp vào Chỗ nghỉ 
 3. Vào xem mục Phí/thuế/thuế GTGT

Cập nhật phí, thuế và thuế GTGT của Quý vị

Quý vị không thể tự thay đổi cài đặt phí, thuế hoặc thuế GTGT trên nền tảng của chúng tôi. Sau đây là cách liên hệ để chúng tôi thực hiện cho Quý vị:

 1. Đăng nhập extranet
 2. Nhấp vào thanh Hộp thư, rồi vào Tin nhắn từ Booking.com
 3. Nhấp vào Liên hệ chúng tôi
 4. Tạo tin nhắn mới
 5. Chọn Chi tiết chỗ nghỉ là chủ đề cần hỗ trợ 
 6. Chọn Thuế GTGT hoặc Thuế thành phố/phụ phí là chủ đề chi tiết
 7. Hãy cho chúng tôi biết rằng Quý vị muốn thay đổi cài đặt thuế hoặc thuế GTGT của mình và bao gồm tất cả thông tin mà Quý vị thấy có liên quan
 8. Nhấp vào Gửi tin nhắn

Quý vị có thể xem lại cài đặt hiện tại trên extranet bằng cách nhấp vào thanh Chỗ nghỉ và chọn Phí/thuế/thuế GTGT.

Nếu chỗ nghỉ không phải là khách sạn, Quý vị chỉ có thể thay đổi phí bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập extranet
 2. Nhấp vào Chỗ nghỉ
 3. Chọn Chính sách trong menu thả xuống
 4. Vào trang Phụ phí

Các câu hỏi khác liên quan đến phí, thuế và thuế GTGT

Mọi đơn đặt đều được xem là giao dịch trực tiếp giữa chỗ nghỉ của Quý vị và khách. Vì vậy, Quý vị cần phải nắm rõ mọi loại thuế địa phương và luật áp dụng cho các giao dịch này.

Nếu Quý vị muốn biết thêm thông tin về việc thanh toán phí hoa hồng cho dịch vụ đặt phòng online, vui lòng tham khảo mục 2.4 (Điều Khoản Chung) trong hợp đồng của Quý vị. Nếu muốn, Quý vị có thểyêu cầu gửi hợp đồng Điều Khoản Chung cho mình. Một điều quan trọng nữa là Quý vị cần phải biết mọi loại thuế địa phương và luật liên quan đến loại giao dịch này.

Tốt nhất Quý vị nên liên hệ với kế toán, chuyên viên tư vấn hoặc chính quyền địa phương để có được thông tin chính xác và mới nhất liên quan đến luật và quy định về thuế nói chung cũng như áp dụng riêng ở địa phương.

 

Truy cập extranet

Bài viết này có hữu ích không?