Traveller Reviews Awards 2023 đã cập bến.

Đã đến lúc vinh danh người chiến thắng! Sử dụng ID chỗ nghỉ để kiểm tra xem Quý vị có thắng giải hay không và tải bộ giải thưởng về.

Tìm hiểu thêm

Làm sao để xử lý thuế GTGT và thuế địa phương?

Cập nhật 2 năm trước
Lưu

Quý vị có câu hỏi về thuế địa phương?

Vì Booking.com B.V. vận hành theo mô hình đại lý, tất cả các đặt phòng được coi là giao dịch trực tiếp giữa chỗ nghỉ của Quý vị và khách. Vì thế, điều quan trọng là Quý vị cần nắm rõ mọi luật lệ và thuế địa phương áp dụng cho các giao dịch này.

Nếu Quý vị muốn biết thêm thông tin về việc thanh toán hoa hồng cho Booking.com B.V. đối với các giao dịch đặt phòng trực tuyến, vui lòng tham khảo mục 2.4 ("Điều khoản chung") trong hợp đồng Booking.com của Quý vị. Một điều cũng quan trọng là Quý vị cần phải biết về các loại thuế và luật địa phương liên quan đến loại giao dịch này.

Tốt nhất là Quý vị nên liên hệ với kế toán, tư vấn hoặc cơ quan chính quyền địa phương để nhận được thông tin chính xác và mới nhất về luật và quy định thuế tại địa phương cũng như luật và quy định nói chung.

Bài viết này có hữu ích không?