Sử dụng hướng dẫn dựa trên dữ liệu của chúng tôi để nắm bắt nhu cầu cuối mùa.

Tìm hiểu về thuế GTGT, thuế thành phố và các loại thuế địa phương

Cập nhật 1 tháng trước | 1 phút đọc
Lưu

Quý vị sẽ tìm thấy tổng quan tất cả các cài đặt về thuế và thuế GTGT của mình trong extranet, bao gồm cả các loại thuế thành phố và địa phương được tính vào mức giá mà khách cần trả.

Dưới đây là cách kiểm tra cài đặt hiện tại về thuế GTGT và các loại thuế khác của Quý vị:

  1. Đăng nhập vào extranet
  2. Nhấp vào Chỗ nghỉ rồi nhấp vào Phí/thuế/thuế GTGT
  3. Nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt để thay đổi
  4. Nhấp vào Xác nhận cài đặt để lưu thay đổi

Nếu trong extranet có sẵn một loại phí địa phương – ví dụ như thuế thành phố – Quý vị có thể chỉnh sửa cài đặt của mình. 

Quý vị có thể thay đổi cài đặt thuế trong extranet, nhưng nếu không thực hiện được, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

Bài viết này có hữu ích không?