Tôi có thể thực hiện thay đổi đối với cài đặt thuế GTGT của tôi không?

Đã cập nhật 9 month trước
Save

Thay đổi quy định

Nhằm tuân thủ luật bảo vệ người tiêu dùng châu Âu, chúng tôi đã yêu cầu tất cả đối tác của mình kiểm tra cài đặt thuế GTGT và thuế trước 1/9/2019.

Theo luật này, các khoản phí không thể được cài đặt thành “chi phí không xác định” hoặc “chi phí có thể thay đổi”.

Để biết thêm thông tin về tất cả thay đổi Quý vị cần thực hiện trước 1/9, vui lòng xem bài viết của chúng tôi về các yêu cầu mới.  

 

Quý vị sẽ không thể tự mình thay đổi cài đặt thuế GTGT, nhưng Quý vị có thể cho chúng tôi biết về bất kỳ cập nhật nào thông qua hộp thư của Quý vị:

  1. Nhấp vào "Soạn tin nhắn mới" và chọn tiêu đề là "Chi tiết về chỗ nghỉ", sau đó chọn các tiêu đề phụ là "Thuế GTGT, thuế thành phố, phụ phí".
  2. Cho chúng tôi biết về bất kỳ thay đổi nào cần được thực hiện và nhấp vào "Gửi tin nhắn" khi Quý vị hoàn tất.

Để xem chi tiết những cài đặt này, hãy nhấp vào "Chỗ nghỉ" và chọn "Phí/thuế/thuế GTGT".

Quý vị nghĩ gì về trang này?