Thuế GTGT có được bao gồm trong hóa đơn hoa hồng Booking.com của tôi không?

Updated 1 năm trước
Lưu

Tùy theo quy định của pháp luật địa phương của Quý vị về thuế GTGT, chúng tôi có thể tính thuế GTGT trong hóa đơn hoa hồng Quý vị. Trong trường hợp chúng tôi không tính thuế GTGT, Quý vị có thể được yêu cầu tự tính và báo cáo thuế GTGT cho cơ quan thuế tại địa phương mình.

Thuế GTGT mà Quý vị tính cho khách của mình:

Hoa hồng được chúng tôi tính cho Quý vị dựa trên tổng chi phí đặt phòng của Quý vị, có thể bao gồm thuế GTGT, nếu thuế GTGT áp dụng đối với quốc gia của Quý vị.

Nếu Quý vị có thêm bất cứ câu hỏi nào về thuế GTGT, vui lòng tham vấn cơ quan thuế tại địa phương của Quý vị.

 

Bài viết này có hữu ích không?