Hoa hồng

Khám phá tất cả những điều cần biết về hoa hồng của Booking.com – từ việc Quý vị phải trả hoa hồng bao nhiêu đến việc Quý vị sẽ nhận được gì từ hoa hồng này và làm sao để khiếu nại hóa đơn.

Trợ-giúp
Hoa hồng
Booking.com hoạt động dựa theo hình thức hoa hồng, nghĩa là Quý vị trả cho chúng tôi phần trăm hoa hồng đã được định trước cho mỗi đặt phòng được thực hiện qua