Làm sao để chặn đặt phòng bằng cách đóng một số ngày cụ thể trên lịch?

Đã cập nhật 8 tháng trước

Chúng tôi đã đơn giản hóa việc đóng phòng hoặc đơn vị phòng vào những ngày Quý vị không muốn cho thuê. Hãy xem thử ảnh chụp màn hình nào dưới đây giống với những gì Quý vị thấy trong extranet của mình, sau đó làm theo những bước phù hợp.

 


Lựa chọn 1: Chế độ xem lịch theo danh sách

Nếu Quý vị đang dùng Chế độ xem lịch theo danh sách, hãy làm theo những bước sau:

 1. Đăng nhập vào extranet và click vào "Lịch" trong mục "Giá & tình trạng phòng trống"
 2. Để đóng từng ngày riêng lẻ, hãy nhấp vào một ngày đang mở/có thể đặt phòng (được làm nổi bật bằng màu xanh)
 3. Một khi Quý vị đã nhấp vào đó, màu của ô sẽ chuyển sang màu đỏ, nghĩa là ngày đó giờ đã được đóng.
  • Để thay đổi cho những khoảng thời gian dài hơn: 1. Nhấp vào nút "Chỉnh sửa nhiều mục" 2. Một bảng sẽ hiện ra ở phía bên phải màn hình. Hãy chọn những ngày Quý vị muốn đóng, sau đó chọn ô "Tình trạng phòng" 3. Chọn "Đóng phòng" và nhấp vào "Lưu thay đổi" khi Quý vị hoàn thành.
  • Quý vị cũng có thể thay đổi nhiều mục cùng một lúc đối với tình trạng phòng trống, giới hạn và giá.  
 4. Quý vị có thể chọn cách đóng phòng hoàn toàn hoặc chỉ đóng một giá cụ thể bằng cách nhấp vào phần đầu của ô trong dòng loại giá. Một ô pop-up sẽ xuất hiện và Quý vị có thể chọn "Đóng".
 5. Nhấp vào nút "Lưu" khi Quý vị hoàn tất và Quý vị có thể thấy màu của ô đã thay đổi.

Lựa chọn 2: Chế độ xem lịch theo tháng

Nếu Quý vị đang dùng Chế độ xem lịch theo tháng, hãy làm theo những bước sau:

 1. Đăng nhập vào extranet và chọn "Lịch & giá" hoặc "Giá & tình trạng phòng trống".
 2. Trên góc trái trên cùng, nhấp vào phòng hoặc đơn vị phòng mà Quý vị muốn cập nhật.
 3. Trên góc phải màn hình, chọn ngày mà Quý vị muốn từ "Ngày bắt đầu" đến "Ngày kết thúc", hoặc trực tiếp chọn khoảng thời gian ngày trong lịch.
 4. Nhấp vào "Đóng" rồi nhấp "Lưu" khi Quý vị hoàn tất. Ô sẽ chuyển sang màu đỏ, nghĩa là phòng đã được đóng cho ngày đó. 

Mẹo: Quý vị cũng có thể kiểm tra tình trạng phòng trống dài hạn bằng cách chuyển lịch qua chế độ "Xem theo năm".

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Cập nhật: Công cụ Phục hồi

Lời khuyên và thông tin chuyên sâu mới để thu hút khách hàng.

Tìm hiểu thêm