Làm việc với Booking.com

Tìm hiểu mọi thông tin về việc hợp tác với Booking.com – làm sao để đưa chỗ nghỉ online và có khách đặt, phần trăm hoa hồng Quý vị sẽ trả và các đối tác liên kết của chúng tôi hoạt động ra sao.

Trợ-giúp
Làm việc với Booking.com
Tại Booking.com, chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo đối tác và khách hàng đáp ứng được những tiêu chuẩn cao nhất để cả hai có khả năng nhận được trải nghiệm tốt
Trợ-giúp
Làm việc với Booking.com
Tại Booking.com, chúng tôi muốn tạo trải nghiệm khó quên cho du khách trên toàn cầu. Và điều này đồng nghĩa với việc hợp tác gần gũi với các đối tác chỗ nghỉ