Booking.com có dịch vụ chat trực tiếp trên web không?

Rất tiếc, hiện nay Booking.com không cung cấp dịch vụ chat trực tiếp trên web.

Nếu Quý vị là đối tác chỗ nghỉ của Booking.com, Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi qua một trong các tùy chọn này để được trợ giúp thêm.

Nếu Quý vị là khách đã đặt phòng trên kênh của chúng tôi và cần trợ giúp hoặc nếu Quý vị thuộc cơ quan báo chí muốn tìm kiếm thông tin, Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi qua một trong các kênh này.