Chúng tôi đã xử lý sự cố về lịch sử thanh toán hóa đơn của Quý vị

Gần đây, chúng tôi đã phát hiện ra một sự cố kỹ thuật trên extranet, trong đó thông tin hiển thị về hóa đơn và lịch sử thanh toán của Quý vị có thể đã không được cập nhật. Chúng tôi rất vui được thông báo rằng sự cố này hiện đã được xử lý và trạng thái của các hóa đơn và các khoản thanh toán gần đây của Quý vị hiện đã được cập nhật.

 

Quý vị không cần phải liên hệ với chúng tôi về vấn đề này nữa. Chúng tôi muốn đảm bảo với Quý vị rằng hệ thống thanh toán nội bộ của chúng tôi không hề bị ảnh hưởng và hồ sơ của chúng tôi về các hóa đơn và các khoản thanh toán của Quý vị vẫn hoàn toàn chính xác. Chúng tôi chân thành xin lỗi Quý vị về bất kỳ sự bất tiện nào.

 

Có thể live chat trên trang web Booking.com không?

Đã cập nhật 4 tháng trước
Bạn có phải khách du lịch không? Nếu đúng, vui lòng vào trang hỗ trợ khách hàng.

Có, Booking.com cung cấp dịch vụ live chat trên trang web để khách liên lạc với bộ phận Dịch vụ Khách hàng của Booking.com. Khách có thể sử dụng live chat qua Trung tâm Trợ giúp .

Nếu là đối tác chỗ nghỉ của Booking.com, Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua một trong những lựa chọn này để được hỗ trợ thêm.

Quý vị nghĩ gì về trang này?