Làm sao để thay đổi ngôn ngữ trên Trợ giúp Đối tác?

Đã cập nhật 10 tháng trước
Lưu

Việc thay đổi ngôn ngữ trên Trợ giúp Đối tác của Booking.com rất dễ dàng. Chỉ cần làm theo các thao tác nhanh sau:

  1. Nhấp vào thanh ngôn ngữ ở góc trên cùng bên phải trang mà Quý vị đang xem lúc này. Thanh này nằm ở bên cạnh thanh "Đăng nhập".
  2. Chọn ngôn ngữ Quý vị muốn và trang web sẽ thay đổi tương ứng.

Is this article helpful?