Làm sao để gửi khiếu nại?

Đã cập nhật 5 tháng trước

Thời lượng cần để đọc: 1,5 phút

Điểm nổi bật: Bài viết này giải thích các bước cần thiết để gửi khiếu nại đến Booking.com

Nếu Quý vị muốn liên lạc với chúng tôi khi cảm thấy không hài lòng với các dịch vụ do Booking.com cung cấp, không giới hạn các trường hợp nhưng hầu hết là do: vấn đề với việc đủ điều kiện tham gia các sản phẩm, vi phạm thỏa thuận dịch vụ, hành vi của nhân viên, v.v., chúng tôi cũng có quy trình để Quý vị thực hiện việc này. 

  1. Nhấp vào đường dẫn này để đến trang Giải quyết tranh chấp của chúng tôi.
  2. Cung cấp thông tin theo yêu cầu.
  3. Trình bày chi tiết khiếu nại của Quý vị. Quý vị vui lòng cung cấp càng nhiều thông tinsự kiện càng tốt để giúp quá trình xử lý diễn ra nhanh hơn. Thông tin hữu ích là mã đặt phòng hoặc số hóa đơn nếu có liên quan. 
  4. Nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ lại với Quý vị sớm nhất có thể.

Quý vị có thể mong đợi gì từ chúng tôi trong suốt quá trình này?

  1. Chúng tôi sẽ xác nhận qua extranet hoặc email khi nhận được khiếu nại, đồng thời cung cấp thêm thông tin liên quan đến quá trình này và các bước xử lý tiếp theo có thể là gì.
  2. Chúng tôi sẽ thường xuyên thông báo cho Quý vị về tiến trình xử lý.
  3. Nhân viên của chúng tôi có thể sẽ liên hệ Quý vị nếu chúng tôi cần thêm thông tin trong quá trình xem xét.
  4. Chúng tôi sẽ thông báo kết quả của từng khiếu nại ngay khi có phương án giải quyết.

Quý vị có thể làm gì nếu phương án giải quyết không như mong đợi?

Quý vị có thể nêu ý kiến của mình về phương án giải quyết nhận được cho người phụ trách. Sau đó, chúng tôi cũng sẽ xem xét phản hồi này như một phần của quá trình khiếu nại. Ngoài ra, chúng tôi còn đề xuất việc hòa giải cho các đối tác và chỗ nghỉ thuộc Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA). Để biết thêm thông tin, vui lòng xem bài viết này.

Quý vị nghĩ gì về trang này?