Làm sao để gửi phản hồi hoặc khiếu nại?

Nếu Quý vị là đối tác và muốn trao đổi thông tin với chúng tôi, Quý vị nên gửi tin nhắn qua thanh "Inbox":

  1. Nhấp vào "Tạo thư mới" và chọn tiêu đề có liên quan từ trình đơn thả xuống, hoặc "Chi tiết về chỗ nghỉ" đối với các câu hỏi chung
  2. Nhấp vào "Gửi tin nhắn" sau khi Quý vị đã hoàn tất phản hồi hoặc khiếu nại
  3. Một thành viên của đội ngũ chúng tôi sẽ trả lời Quý vị trong thời gian nhanh nhất có thể.

Bạn là khách? Nếu vậy, hãy ghé Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng