Làm sao để thay đổi ngôn ngữ trên Trợ giúp Đối tác?

Đã cập nhật 6 tháng trước
Lưu bài viết

Việc thay đổi ngôn ngữ trên Trợ giúp Đối tác của Booking.com rất dễ dàng. Chỉ cần làm theo các thao tác nhanh sau:

  1. Nhấp vào thanh ngôn ngữ ở góc trên cùng bên phải trang mà Quý vị đang xem lúc này. Thanh này nằm ở bên cạnh thanh "Đăng nhập".
  2. Chọn ngôn ngữ Quý vị muốn và trang web sẽ thay đổi tương ứng.

Quý vị nghĩ gì về trang này?