Giới thiệu cẩm nang cho một mùa hè sôi động hơn

Chúng tôi chia sẻ thông tin dựa trên phân tích dữ liệu về khách du lịch tìm kiếm và đặt phòng trên nền tảng của chúng tôi, cũng như các giải pháp để giúp Quý vị đáp ứng nhu cầu của những khách này. Tìm hiểu xem Quý vị có thể tận dụng các thông tin này như thế nào để nắm bắt nhu cầu mới.

Bắt đầu

Góp ý, hỗ trợ kỹ thuật và liên hệ chúng tôi

Khám phá cách liên hệ Booking.com, góp ý cho chúng tôi và nhận hỗ trợ kỹ thuật – từ số điện thoại ở địa phương đến hộp thư extranet và ứng dụng Pulse.