Xem các lời khuyên giúp thu hút khách

Dữ liệu của chúng tôi cho thấy số lượt tìm kiếm cho mùa cao điểm này cao hơn gần 50% so với năm ngoái. Tăng lượng đặt phòng với hướng dẫn của chúng tôi. 

Nhận thêm lời khuyên

Góp ý, hỗ trợ kỹ thuật và liên hệ chúng tôi

Khám phá cách liên hệ Booking.com, góp ý cho chúng tôi và nhận hỗ trợ kỹ thuật – từ số điện thoại ở địa phương đến hộp thư extranet và ứng dụng Pulse.

Bài viết này có hữu ích không?