Có thể live chat trên trang web Booking.com không?

Đã cập nhật 8 month trước
Save

Có, Booking.com cung cấp dịch vụ live chat trên trang web để khách liên lạc với bộ phận Dịch vụ Khách hàng của Booking.com. Khách có thể sử dụng live chat qua Trung tâm Trợ giúp .

Nếu là đối tác chỗ nghỉ của Booking.com, Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua một trong những lựa chọn này để được hỗ trợ thêm.

Quý vị nghĩ gì về trang này?