Làm sao để liên hệ với chúng tôi?

Cập nhật 1 tháng trước
Lưu

Nếu cần trợ giúp, hãy liên hệ với chúng tôi bằng số điện thoại trong “Hộp thư” extranet của Quý vị.

Nếu không thể đăng nhập vào extranet, Quý vị có thể làm theo những mẹo này.

 

Nếu những mẹo này không hiệu quả và Quý vị vẫn không thể đăng nhập, Quý vị có thể liên hệ văn phòng địa phương bằng số điện thoại dưới đây:

Bài viết này có hữu ích không?