Tôi nên chọn tiêu đề nào khi gửi tin nhắn qua thanh “Hộp thư”?

Updated 3 tháng trước
Lưu

Nếu Quý vị không thấy điều mình muốn tìm trong Trợ giúp Đối tác, Quý vị có thể nhanh chóng và dễ dàng liên hệ với chúng tôi qua Hộp thư extranet. Quý vị sẽ tìm thấy số điện thoại trợ giúp địa phương và danh sách các câu hỏi thường gặp ở bên phải của các tin nhắn.

Nhấn vào “Tạo tin nhắn mới” để viết cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi Quý vị trong vòng 48 giờ, thế nên để giúp mọi việc được nhanh và đơn giản, Quý vị vui lòng chọn đúng tiêu đề từ menu thả xuống.

Tin nhắn có thể mang một trong các tiêu đề sau:

- Giá & Tình trạng phòng trống: Sử dụng tiêu đề này nếu Quý vị muốn tải giá và tình trạng phòng trống cho chỗ nghỉ. Quý vị cũng có thể tìm thêm thông tin trong các bài viết về Giá & Tình trạng phòng trống của chúng tôi.

- Khuyến mãi: Sử dụng tiêu đề này nếu Quý vị muốn cài đặt ưu đãi đặc biệt hoặc giá khuyến mãi, hoặc khi Quý vị có câu hỏi về cách các ưu đãi này hiển thị trên trang web. Quý vị cũng có thể xem qua các bài viết về Khuyến mãi của chúng tôi.

- Đặt phòng (hủy, chỉnh sửa, các câu hỏi, v.v.): Sử dụng tiêu đề này nếu Quý vị có thắc mắc về quy trình đặt phòng hoặc về một đặt phòng cụ thể. Nếu Quý vị muốn liên hệ về một đặt phòng cụ thể tại chỗ nghỉ, đừng quên ghi rõ mã số xác nhận trong tin nhắn của mình. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem qua các bài viết của chúng tôi về Đặt phòng.

- Cơ hội (trợ giúp về doanh thu): Sử dụng tiêu đề này nếu Quý vị cần thêm thông tin về các cơ hội kinh doanh trong Trung tâm Cơ hội. Quý vị cũng có thể xem các bài viết của chúng tôi về Cơ hộiPhân tích thương mại.

- Đánh giá của khách: Quý vị có thể liên hệ Nhóm đánh giá của chúng tôi để trao đổi thêm về bình luận cụ thể từ khách hàng, hoặc liên quan đến phản hồi đánh giá. Vui lòng xem bài viết này để biết thêm chi tiết.

- Tài chính (hóa đơn và thanh toán): Nếu Quý vị không tìm thấy thông tin Quý vị cần trong Trung tâm Trợ giúp Đối tác, vui lòng sử dụng tiêu đề này cho các câu hỏi về hóa đơn hoặc thanh toán. Quý vị cũng có thể xem qua các bài viết về Tài chính của chúng tôi.

- Phân tích: Sử dụng tiêu đề này nếu Quý vị có câu hỏi về thanh “Phân tích” hoặc về độ hiệu quả của chỗ nghỉ trên Booking.com. Quý vị cũng có thể xem qua bài viết về Phân tích của chúng tôi.

- Thông tin chỗ nghỉ: Sử dụng tiêu đề này nếu Quý vị muốn cập nhật thông tin chỗ nghỉ mà Quý vị không thể chỉnh trên extranet (ví dụ: xếp hạng sao, v.v.)

- Tài khoản (mật khẩu, thông tin liên hệ, công cụ quản lý kênh, thiết bị): Sử dụng tiêu đề này nếu Quý vị muốn cập nhật thông tin liên hệ của mình hoặc các thông tin tài khoản khác trên Booking.com, hoặc khi Quý vị có thắc mắc về cách vận hành với công cụ quản lý kênh.

Bài viết này có hữu ích không?