Liên hệ với khách bằng extranet

Tìm hiểu cách liên lạc với khách bằng cách sử dụng extranet Booking.com, và khám phá thêm về những bản mẫu và công cụ Quý vị có thể dùng để nhắn tin cho họ.