Liên hệ với khách bằng extranet

Tìm hiểu cách liên lạc với khách bằng cách sử dụng extranet Booking.com, và khám phá thêm về những bản mẫu và công cụ Quý vị có thể dùng để nhắn tin cho họ.

Trợ-giúp
Liên hệ với khách bằng extranet
Nếu cần liên lạc với khách, Quý vị có thể thực hiện việc này dễ dàng qua extranet Booking.com. Vào mục “Đặt phòng” Chọn bộ lọc ngày để giúp Quý vị tìm đơn đặt