Đăng nhập vào extranet của Booking.com

Đã cập nhật 2 week trước
Bạn có phải khách du lịch không? Nếu đúng, vui lòng vào trang hỗ trợ khách hàng.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cách đăng nhập vào extranet của Quý vị lần đầu tiên, cũng như cách đăng nhập vào tài khoản của Quý vị từ một thiết bị mới.

Gần đây, Quý vị đã đăng ký với Booking.com và muốn đăng nhập vào tài khoản của mình?

Truy cập trang đăng nhập trên Booking.com và nhập thông tin của Quý vị. Nếu Quý vị gặp sự cố khi đăng nhập, hãy xem các mẹo sau về cách truy cập tài khoản.

Sau khi đăng nhập thành công, Quý vị sẽ vào được trang chủ extranet của mình. Nhấp vào biểu tượng “?” ở góc trên cùng bên phải để được hướng dẫn một vòng. Trong extranet, Quý vị sẽ có thể:

  • Truy cập thông tin chỗ nghỉ, cập nhật tình trạng phòng trống và loại phòng, thêm ảnh và yêu cầu thay đổi phần nội dung chữ cho trang chỗ nghỉ của Quý vị 
  • Khám phá các cơ hội giúp tăng hiệu suất hoạt động, cho phép Quý vị thiết lập các ưu đãi và giảm giá cho khách

 

 

Nếu đăng nhập vào extranet của Booking.com từ một thiết bị mới, Quý vị sẽ được yêu cầu xác minh thông tin của mình.

Khi được yêu cầu xác minh thông tin, Quý vị có thể chọn một trong những cách sau:

  • Cuộc gọi điện thoại: chọn cách này để nhận cuộc gọi kèm mã gồm 6 chữ số
  • Tin nhắn văn bản: chọn cách này để nhận mã gồm 6 chữ số qua tin nhắn SMS
  • Mã xác minh từ Pulse: đăng nhập vào ứng dụng Pulse và lấy mã PIN của Quý vị từ trang “Thêm”.

Nhập mã gồm 6 chữ số hoặc mã PIN của Quý vị. Bây giờ Quý vị có thể truy cập lại vào extranet của Booking.com.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Mở khóa thị trường địa phương với đặt phòng phút chót trên điện thoại

Với nhu cầu địa phương dần tăng trên trang của chúng tôi, 74% đặt phòng sẽ đến từ điện thoại di động. Thêm giá trên điện thoại cho chỗ nghỉ để tăng độ hiển thị đến các khách hàng này, những người thường đặt vào phút chót.

Thêm giá trên điện thoại