Giới thiệu Du lịch Bền vững

Một cách mới để ghi nhận những nỗ lực vì du lịch bền vững của Quý vị và quảng bá chúng đến với khách du lịch – vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Khám phá thêm

Đặt Phòng Không Rủi Ro: Các câu hỏi thường gặp

Cập nhật 4 tháng trước
Lưu

Chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro giúp Quý vị có thêm đặt phòng mà có thể bình thường sẽ không nhận được. Chúng tôi làm việc này bằng cách thay mặt Quý vị cung cấp cho khách chính sách hủy linh hoạt hơn nữa, đồng thời giúp giảm thiểu phiền hà cho Quý vị. Chỉ với những khách có khả năng hủy thấp, chúng tôi mới đưa ra các lựa chọn linh hoạt hơn này. Nếu khách hủy, chúng tôi sẽ tìm khách thay thế. Nếu sau cùng chúng tôi không tìm được khách thay thế, chúng tôi sẽ bù tiền những đêm này cho Quý vị. Các đối tác tham gia chương trình này có tỷ lệ chuyển đổi tăng đến 3%.

Tìm hiểu những điều cơ bản về chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro.

Nếu Quý vị có thắc mắc về chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro, bộ câu hỏi thường gặp này có thể giúp Quý vị nhanh chóng tìm được câu trả lời đang cần.


Mục lục

Mục 1: Tôi có thể mong đợi gì nếu tham gia chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro?

Mục 2: Các đặt phòng không rủi ro sẽ thế nào khi bị hủy?

Mục 3: Việc thanh toán sẽ diễn ra thế nào?

Mục 4: Chương trình hoạt động thế nào với công cụ quản lý kênh hoặc hệ thống quản lý chỗ nghỉ?

Mục 5: Làm sao để tham gia hoặc ngừng tham gia chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro?


Mục 1: Tôi có thể mong đợi gì nếu tham gia chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro?

 

Khi nào tôi sẽ nhận được đặt phòng không rủi ro đầu tiên?

Đặt Phòng Không Rủi Ro được dựa trên dữ liệu về nhu cầu của Booking.com. Chúng tôi sử dụng dữ liệu này hàng ngày để xác định thời điểm cung cấp chính sách hủy linh hoạt và đối tượng khách hướng đến, từ đó giúp Quý vị có cơ hội tốt nhất để nhận được đặt phòng ít có khả năng bị hủy. Do đó, có thể Quý vị sẽ chưa nhận được ngay đặt phòng không rủi ro sau khi tham gia chương trình.

Mỗi lần nhận được đặt phòng không rủi ro, Quý vị có thể thấy đặt phòng này bằng cách tìm thẻ gắn Không Rủi Ro trên trang Đặt phòng trong extranet hoặc trên trang Đặt phòng trong ứng dụng Pulse. Nếu sử dụng công cụ quản lý kênh hoặc hệ thống quản lý chỗ nghỉ, Quý vị có thể nhận diện các đặt phòng không rủi ro bằng cách kiểm tra phần chính sách hủy hoặc bình luận/ghi chú.

Tôi có thể tìm thấy thông tin gì trong extranet khi nhận được đặt phòng không rủi ro?

Đặt phòng không rủi ro hoạt động giống như bất kỳ đặt phòng nào khác mà Quý vị nhận được. Điểm khác biệt duy nhất là đặt phòng không rủi ro được kéo dài thời hạn hủy.

Mặc dù vậy, chúng tôi đã bổ sung một số thông tin trong extranet để giúp Quý vị hiểu hết về các đặt phòng không rủi ro mà mình nhận được. Để tìm hiểu thêm, hãy xem video này – Quý vị cũng có thể chọn phụ đề để xem bằng ngôn ngữ của mình.

Lưu ý: Chúng tôi sẽ đảm bảo Quý vị nhận được đặt phòng không rủi ro khi dữ liệu của chúng tôi cho thấy có nhiều khả năng khách sẽ lưu trú theo kế hoạch. Khi Quý vị nhận được đặt phòng không rủi ro, vui lòng kiểm tra các thông tin cập nhật trên trang Chi tiết đặt phòng trong extranet để đảm bảo Quý vị biết về chính sách hủy được cập nhật.


Mục 2: Các đặt phòng không rủi ro sẽ thế nào khi bị hủy?

 

Tôi có thể kiểm tra chính sách hủy của một đặt phòng không rủi ro ở đâu?

Quý vị có thể kiểm tra chính sách hủy của một đặt phòng không rủi ro trên trang Đặt phòng trong extranet. Nhấp vào mã đặt phòng của đặt phòng không rủi ro mà Quý vị muốn tìm hiểu, sau đó kéo xuống phần Chính sách.

Sẽ thế nào nếu khách đặt và hủy phòng khi thời hạn hủy Không Rủi Ro vẫn còn, mà thời hạn đó do Booking.com cung cấp và là một phần của chương trình này?

Nếu khách hủy đặt phòng không rủi ro khi thời hạn hủy Không Rủi Ro vẫn còn, chúng tôi sẽ bắt đầu tìm khách thay thế cho Quý vị ngay lập tức, miễn là phòng vẫn mở bán và đặt được.

Tôi được trợ giúp tìm khách thay thế như thế nào?

Trước tiên, chúng tôi sẽ cố gắng bán lại cùng một lúc tất cả số đêm bị hủy. Nếu khách mới chỉ đặt một vài đêm trong số đó, chúng tôi sẽ tiếp tục bán các đêm còn lại. Nếu trường hợp này xảy ra, Quý vị sẽ cần bỏ hết các giới hạn thời gian lưu trú tối thiểu nếu có. Chúng tôi sẽ gửi thông báo trong extranet cho Quý vị nếu Quý vị cần thực hiện việc này.

Trong lúc tìm khách thay thế, chúng tôi có thể đẩy xếp hạng của Quý vị lên hoặc sử dụng các ưu đãi về giá để giúp chỗ nghỉ trở nên hấp dẫn hơn và khuyến khích khách đặt chỗ nghỉ Quý vị. Nếu làm thế, chúng tôi sẽ chịu mọi chi phí liên quan và Quý vị không phải tự cung cấp bất kỳ giảm giá nào.

Cuối cùng, nếu chúng tôi không tìm được khách thay thế, chúng tôi sẽ tiếp nhận nghĩa vụ thanh toán.

Làm sao để biết đã tìm được khách thay thế cho tôi?

Sau khi chúng tôi tìm được khách thay thế, Quý vị sẽ thấy đặt phòng của khách đó như một đặt phòng mới. Quý vị có thể xem đặt phòng đó như mọi đặt phòng khác.

Đặt phòng thay thế cũng sẽ được liên kết với đặt phòng không rủi ro ban đầu. Trong extranet, Quý vị có thể xem mã đặt phòng đã được cập nhật trên trang Chi tiết đặt phòng của đặt phòng không rủi ro đã hủy. Nếu sử dụng công cụ quản lý kênh hoặc hệ thống quản lý chỗ nghỉ, Quý vị cũng có thể thấy thông tin tương tự ở phần bình luận/ghi chú.

Sẽ thế nào nếu không tìm được khách thay thế cho tôi?

Nếu phòng bị hủy vẫn mở bán và đặt được sau lần hủy ban đầu và không có bất kỳ giới hạn nào, chúng tôi sẽ bù tiền cho Quý vị dựa trên chính sách áp dụng cho đặt phòng ban đầu. Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin trong Mục 3 của bộ các câu hỏi thường gặp này.

Sẽ thế nào nếu khách hủy đặt phòng không rủi ro do Sự kiện bất khả kháng?

Nếu chúng tôi lường trước được bất kỳ Sự kiện bất khả kháng nào có thể xảy ra trong tương lai, chúng tôi sẽ ngừng cung cấp cho khách lựa chọn hủy miễn phí từ chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro. Bằng cách này, chúng tôi sẽ ngăn được các đặt phòng mới có nhiều khả năng bị hủy. Ví dụ: nếu một lệnh giãn cách mới được công bố vì tình hình đại dịch, chúng tôi sẽ ngừng cung cấp cho khách lựa chọn hủy miễn phí từ chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm tìm khách thay thế cho các đặt phòng không rủi ro mà Quý vị đang có, dựa theo các điều khoản và điều kiện chung đối với trường hợp hủy do Sự kiện bất khả kháng.

Tôi nên làm gì nếu khách hủy đặt phòng không rủi ro trong thời hạn không hoàn tiền của chính sách hủy?

Nếu khách hủy sau khi hết thời hạn hủy cộng thêm, họ sẽ chịu trách nhiệm cho việc hủy phòng như thường lệ. Quý vị nên làm theo quy trình tương tự như khi khách hủy đặt phòng không hoàn tiền thông thường.

Nếu Quý vị cần thu tiền thẻ tín dụng của khách cho đặt phòng của họ, Quý vị sẽ được quyền truy cập thông tin thẻ tín dụng khi hết thời hạn hủy không rủi ro. Quý vị nên xác thực thẻ ngay lập tức, và nếu thẻ không hợp lệ, Quý vị nên báo cáo càng sớm càng tốt. Để tìm hiểu thêm về việc đánh dấu thẻ tín dụng không hợp lệ, hãy xem bài viết này.

Sẽ thế nào nếu khách hủy đặt phòng không rủi ro trong thời hạn của chính sách hủy do tôi thiết lập?

Nếu khách hủy trong thời hạn của chính sách hủy miễn phí ban đầu của Quý vị, thì khoảng thời gian hủy miễn phí cộng thêm từ chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro sẽ không áp dụng. Do đó, trường hợp hủy này cũng giống như mọi trường hợp hủy khác mà Quý vị có thể gặp. Quý vị sẽ xử lý theo quy trình vẫn dành cho đặt phòng thông thường, đồng thời Booking.com không chịu trách nhiệm tìm khách thay thế.

Tại sao tôi cần giữ phòng ở trạng thái mở bán và đặt được, cũng như không có giới hạn?

Để có thể tìm được khách thay thế cho Quý vị, chúng tôi sẽ bán theo từng đêm. Nếu phòng vẫn mở bán, trước tiên, chúng tôi sẽ cố gắng bán lại cùng một lúc tất cả số đêm bị hủy. Nếu khách mới chỉ đặt một vài đêm trong số đó, chúng tôi sẽ tiếp tục bán các đêm còn lại. Trong trường hợp này, Quý vị sẽ cần bỏ hết các giới hạn thời gian lưu trú tối thiểu nếu có. Chúng tôi sẽ gửi thông báo trong extranet cho Quý vị nếu Quý vị cần thực hiện việc này.


Mục 3: Việc thanh toán sẽ diễn ra thế nào?

 

Việc thanh toán cho các đặt phòng không rủi ro sẽ diễn ra thế nào khi khách lưu trú theo kế hoạch?

Nếu Quý vị nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng ảo hoặc qua chuyển khoản ngân hàng, quy trình này vẫn diễn ra như bình thường. Quý vị có thể xem thông tin thanh toán trên trang Chi tiết đặt phòng trong extranet.

Nếu Quý vị nhận thanh toán bằng cách thu tiền thẻ tín dụng của khách, Quý vị nên xác thực thẻ ngay khi hết thời hạn hủy. Nếu thẻ hợp lệ và chi tiết đặt phòng không thay đổi, Quý vị có thể thu tiền thẻ khi nhận phòng hoặc trả phòng như thông thường. Nếu thẻ không hợp lệ, vui lòng báo càng sớm càng tốt để chúng tôi bắt đầu tìm khách thay thế lần nữa.

Lưu ý rằng chúng tôi sẽ tính hoa hồng cho tất cả đặt phòng mà Quý vị có được doanh thu, như chúng tôi vẫn làm lâu nay.

Tôi có thể xem thông tin thanh toán cho đặt phòng không rủi ro ở đâu?

Quý vị có thể xem thông tin thanh toán cho đặt phòng không rủi ro trên trang Chi tiết đặt phòng trong extranet. Trong mục Tổng quan phòng Không Rủi Ro, Quý vị có thể thấy khách nào cần thu tiền cho đặt phòng đó và thời điểm thu.

Nếu không tìm được khách thay thế cho tôi, tôi sẽ nhận được thanh toán bằng cách nào và khi nào?

Nếu Quý vị thường nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng ảo (VCC), sau ngày lưu trú ban đầu của đặt phòng bị hủy, chúng tôi sẽ kích hoạt thẻ VCC cho khoản thanh toán này. Quý vị có thể xem thông tin thẻ VCC trên trang Chi tiết đặt phòng trong extranet hoặc công cụ quản lý kênh / hệ thống quản lý chỗ nghỉ của mình.

Nếu Quý vị thường nhận thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng, chúng tôi cũng sẽ tiến hành thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng. Quý vị sẽ nhận được khoản này theo lịch thanh toán thông thường của mình.

Làm sao để thu tiền từ thẻ tín dụng ảo (VCC)?

Đối với đặt phòng không rủi ro, Quý vị cũng thu tiền thẻ VCC giống như với các đặt phòng khác. Để tìm hiểu thêm về việc thu tiền thẻ VCC, hãy xem bài viết này.

Tôi nên làm gì nếu thẻ tín dụng của khách không hợp lệ?

Quý vị nên xác thực thẻ tín dụng của mỗi khách như thông thường khi hết thời hạn hủy. Nếu thẻ không hợp lệ, vui lòng báo vấn đề này càng sớm càng tốt. Để tìm hiểu thêm về việc đánh dấu thẻ tín dụng không hợp lệ, hãy xem bài viết này.

 


Mục 4: Chương trình hoạt động thế nào với công cụ quản lý kênh hoặc hệ thống quản lý chỗ nghỉ?

 

Làm cách nào để nhận diện đặt phòng không rủi ro trong công cụ quản lý kênh hoặc PMS?

Khi nhận được đặt phòng không rủi ro, Quý vị có thể nhận diện bằng cách nhìn phần chính sách hủy trong công cụ quản lý kênh hoặc PMS của mình. Nếu Quý vị không có phần chính sách hủy, hãy tìm cụm từ đặt phòng không rủi ro ở phần bình luận/ghi chú.

Làm sao để theo dõi tiến trình của đặt phòng không rủi ro nếu tôi sử dụng công cụ quản lý kênh hoặc PMS?

Chúng tôi sẽ đính kèm thông tin về các đặt phòng không rủi ro trong các tin nhắn về xác nhận, thay đổi và hủy đặt phòng mà chúng tôi vẫn gửi như thường lệ. Tất cả tin nhắn này sẽ chứa cụm từ đặt phòng không rủi ro để Quý vị có thể dễ dàng nhận ra.

Nhằm đảm bảo Quý vị luôn nắm đầy đủ thông tin của mỗi đặt phòng, chúng tôi cũng khuyến khích Quý vị nên thường xuyên kiểm tra trang Đặt phòng trong extranet.

Sẽ thế nào nếu khách hủy đặt phòng không rủi ro khi tôi sử dụng công cụ quản lý kênh?

Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ gửi tin nhắn hủy đến công cụ quản lý kênh hoặc PMS của Quý vị. Để xem thông tin, hãy tìm cụm từ đặt phòng không rủi ro ở phần mô tả phòng hoặc bình luận/ghi chú trong công cụ quản lý kênh hoặc PMS.

Chúng tôi sẽ bắt đầu tìm khách thay thế cho Quý vị ngay lập tức, miễn là phòng vẫn mở bán và đặt được. Để làm việc này, trước tiên, chúng tôi sẽ cố gắng bán lại cùng một lúc tất cả số đêm bị hủy. Nếu khách mới chỉ đặt một vài đêm trong số đó, chúng tôi sẽ tiếp tục bán các đêm còn lại. Nếu trường hợp này xảy ra, Quý vị sẽ cần bỏ hết các giới hạn thời gian lưu trú tối thiểu nếu có. Chúng tôi sẽ gửi thông báo trong extranet cho Quý vị nếu Quý vị cần thực hiện việc này.

Ngay khi chúng tôi tìm được khách thay thế, Quý vị sẽ thấy đặt phòng của khách đó như một đặt phòng mới. Chi tiết đặt phòng sẽ chứa cụm từ đặt phòng không rủi ro.

Nếu chúng tôi không tìm được khách thay thế, chúng tôi sẽ tiếp nhận nghĩa vụ thanh toán.

Khi nào tôi có thể kiểm tra thông tin thanh toán của đặt phòng không rủi ro trong công cụ quản lý kênh hoặc PMS?

Nếu khách thanh toán cho đặt phòng bằng thẻ tín dụng, sau khi hết thời hạn hủy Không Rủi Ro, chúng tôi sẽ gửi cho Quý vị tin nhắn về thay đổi đặt phòng để yêu cầu Quý vị kiểm tra và xác thực thông tin thẻ tín dụng.

Nếu Quý vị nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng ảo hoặc qua chuyển khoản ngân hàng, quy trình này vẫn diễn ra như bình thường.

Làm sao để kiểm tra thông tin thẻ tín dụng của khách hoặc thẻ tín dụng ảo trong công cụ quản lý kênh/PMS?

Quý vị có thể thao tác giống như đối với các đặt phòng khác. Để tìm hiểu thêm, hãy xem mục “Công cụ quản lý kênh: Thẻ tín dụng” của bài viết này.

 


Mục 5: Làm sao để tham gia hoặc ngừng tham gia chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro?

 

Làm sao để tham gia chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro?

Để tham gia chương trình, Quý vị hãy đăng nhập extranet, nhấp vào Cơ hội rồi chọn Chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro.

Nếu chỗ nghỉ của Quý vị không nằm ở chính quốc Pháp, Guiana thuộc Pháp, Mayotte, Martinique, Guadeloupe, Saint Pierre và Miquelon hoặc Réunion, Quý vị sẽ được tự động đăng ký tham gia chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro.

Làm sao để ngừng tham gia chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro?

Chúng tôi hiểu rằng chương trình này có thể không phù hợp với nhu cầu hiện tại của chỗ nghỉ. Nếu muốn ngừng tham gia, Quý vị có hai lựa chọn:

Nếu muốn tạm ngừng Đặt Phòng Không Rủi Ro, Quý vị có thể chọn ngừng tham gia chương trình trong tối đa ba tháng. Sau khi hết thời gian tạm ngừng tham gia, chúng tôi sẽ tự động đăng ký Quý vị vào lại chương trình.

Nếu muốn ngừng Đặt Phòng Không Rủi Ro lâu hơn ba tháng, Quý vị có thể chọn ngừng tham gia vô thời hạn.

Để ngừng tham gia tạm thời hoặc vô thời hạn, Quý vị hãy đăng nhập extranet, nhấp vào Cơ hội rồi chọn chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro. Nhấp vào ngừng tham gia chương trình ở cuối trang, chọn vô thời hạn hoặc số tháng muốn ngừng rồi nhấp Lưu.

Lưu ý: Nếu Quý vị ngừng sử dụng Thanh toán bởi Booking.com, chúng tôi cũng sẽ xóa Quý vị khỏi chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro. Nếu sau đó Quý vị sử dụng lại Thanh toán bởi Booking.com, chúng tôi sẽ tự động đăng ký Quý vị vào lại chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro.

Bài viết này có hữu ích không?