Traveller Reviews Awards 2023 đã cập bến.

Đã đến lúc vinh danh người chiến thắng! Sử dụng ID chỗ nghỉ để kiểm tra xem Quý vị có thắng giải hay không và tải bộ giải thưởng về.

Tìm hiểu thêm

Báo cáo hành vi sai phạm của khách

Cập nhật 2 tháng trước | 2 phút đọc
Lưu

Khách hiếm khi có các hành vi sai phạm; nhưng nếu gặp phải vấn đề như vậy, Quý vị có thể dễ dàng báo cáo sự việc trên extranet hoặc ứng dụng Pulse. Vui lòng chỉ gửi báo cáo khi hành vi sai phạm của khách thuộc bảy trường hợp được nêu trong công cụ báo cáo. Quý vị có thể báo cáo bất cứ lúc nào từ khi khách nhận phòng đến bảy ngày sau khi trả phòng. 


Các nội dung trong bài viết này


Báo cáo hành vi sai phạm của khách trên extranet

Quý vị làm theo các bước sau để báo cáo trên extranet: 

 1. Đăng nhập extranet
 2. Nhấp vào Đặt phòng
 3. Chọn khách mà Quý vị muốn báo cáo bằng cách nhấp vào tên khách hoặc mã đặt phòng 
 4. Nhấp vào Báo cáo hành vi sai phạm của khách
 5. Chọn một trong những trường hợp sai phạm và để lại nhận xét ngắn gọn trong phần Chi tiết
 6. Đánh dấu vào ô nếu Quý vị muốn chặn khách đó đặt chỗ nghỉ của mình trong tương lai
 7. Nhấp vào Gửi báo cáo

Báo cáo hành vi sai phạm của khách trên ứng dụng Pulse

Quý vị làm theo các bước sau để chặn khách bằng ứng dụng Pulse: 

 1. Đăng nhập vào ứng dụng Pulse trên thiết bị di động 
 2. Nhấp vào Đặt phòng
 3. Chọn ngày khách lưu trú tại chỗ nghỉ, sau đó nhấp vào tên khách
 4. Nhấp vào Báo cáo hành vi sai phạm của khách 
 5. Chọn một trong những trường hợp sai phạm và để lại nhận xét ngắn gọn trong phần Chi tiết
 6. Đánh dấu vào ô nếu Quý vị muốn chặn khách đó đặt chỗ nghỉ của mình trong tương lai
 7. Nhấp vào Gửi báo cáo

Bài viết này có hữu ích không?