Báo cáo hành vi sai phạm của khách

Cập nhật 2 tuần trước | 2 phút đọc
Lưu

Khách hiếm khi có các hành vi sai phạm nhưng nếu gặp phải vấn đề với khách, Quý vị có thể dễ dàng báo cáo sự việc trên extranet hoặc ứng dụng Pulse. Trong bài viết này, Quý vị sẽ tìm hiểu cách thực hiện điều đó.

Quý vị có thể báo cáo bất cứ lúc nào từ khi khách nhận phòng tới bảy ngày sau khi trả phòng. Để báo cáo về khách, Quý vị làm theo các bước sau:

 

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Đặt phòng 
 3. Chọn khách mà Quý vị muốn báo cáo bằng cách nhấp vào tên khách hoặc mã đặt phòng 
 4. Nhấp vào Báo cáo hành vi sai phạm của khách 
 5. Chọn một trong những trường hợp sai phạm và để lại nhận xét ngắn gọn trong phần Chi tiết 
 6. Đánh dấu vào ô nếu Quý vị muốn chặn khách đó đặt chỗ nghỉ của mình trong tương lai
 7. Nhấp vào Gửi báo cáo

Để giảm thiểu tác động từ hành vi sai phạm của khách lên đối tác, chúng tôi có các đội ngũ và quy trình riêng nhằm ngăn những vị khách đó đặt phòng với Quý vị lần nữa.

Nếu Quý vị muốn chúng tôi theo dõi, vui lòng chọn Tôi muốn Booking.com theo dõi vụ việc này. Nếu Quý vị có nhiều chỗ nghỉ thuộc cùng một ID tài khoản khách sạn, vui lòng chọn Tôi muốn chặn [tên khách] lưu trú tại chỗ nghỉ của tôi để đảm bảo trong tương lai, khách sẽ không thể đặt bất kỳ chỗ nghỉ nào trong số đó.

 

 1. Đăng nhập vào ứng dụng Pulse trên thiết bị di động. 
 2. Nhấn Đặt phòng. 
 3. Chọn ngày mà khách đã lưu trú tại chỗ nghỉ của Quý vị, sau đó nhấn vào tên khách.
 4. Nhấn vào Báo cáo hành vi sai phạm của khách.  
 5. Chọn một trong những trường hợp sai phạm và để lại nhận xét ngắn gọn trong phần Chi tiết.
 6. Đánh dấu vào ô nếu Quý vị muốn chặn khách đó đặt chỗ nghỉ của mình trong tương lai.
 7. Nhấn vào Gửi báo cáo.

 

Quý vị có thể gọi cho bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi khi khách vẫn đang ở chỗ nghỉ của Quý vị. Trong trường hợp này, bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi cũng sẽ gọi điện cho khách để lấy thông tin từ họ.

Lựa chọn Báo cáo hành vi sai phạm bị vô hiệu khi:

 • Đặt phòng không có ngày yêu cầu – Quý vị chỉ có thể báo cáo hành vi sai phạm của khách từ ngày khách đến cho tới bảy ngày sau khi khách trả phòng.
 • Hành vi sai phạm đã được báo cáo – Quý vị đã báo cáo hành vi sai phạm của khách đối với đặt phòng này.
 • Đặt phòng đã bị hủy – không thể báo cáo các trường hợp hủy đặt phòng là hành vi sai phạm của khách. Quý vị chỉ có thể báo cáo nếu khách đến theo đặt phòng của họ.
 • Khách đặt phòng nhưng vắng mặt - Quý vị chỉ có thể báo cáo nếu khách đến theo đặt phòng của họ.

 

Những đánh giá tiêu cực hoặc khiếu nại của khách không cấu thành hành vi sai phạm của khách và chúng tôi không thể ngăn chặn khách đưa ra đánh giá. Nếu khách không lưu trú tại chỗ nghỉ của Quý vị hoặc kết thúc thời gian lưu trú sớm, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi để họ có thể điều chỉnh đặt phòng và hoa hồng cho phù hợp.

Để được hỗ trợ thêm về việc xử lý hành vi sai phạm của khách, hãy xem hướng dẫn này.

Bài viết này có hữu ích không?