Giới hạn dành cho đối tác mới: Thẻ tín dụng và thanh toán trước

Cập nhật 9 tháng trước
Lưu

Nếu Quý vị là đối tác mới và chỗ nghỉ của Quý vị chưa được đội ngũ của chúng tôi xác minh, Quý vị tạm thời sẽ không thể xem được chi tiết thẻ tín dụng của khách. Do đó, trong khoảng thời gian giới hạn này, Quý vị cần yêu cầu khách thanh toán trực tiếp khi nhận phòng. Tuy nhiên, Quý vị vẫn có thể xem và trừ tiền từ thẻ tín dụng của khách trong trường hợp vắng mặt hoặc hủy đặt phòng không hoàn tiền nếu đây là trường hợp có tính phí.

Ngoài ra, trong thời hạn này, Quý vị sẽ không thể thiết lập chính sách thanh toán trước. Chúng tôi hiểu rằng điều này có thể gây bất tiện cho Quý vị, nhưng chúng tôi cần ưu tiên thực hiện các khâu kiểm tra cần thiết trước khi yêu cầu khách thanh toán trước.

Chúng tôi áp dụng giới hạn “Không thanh toán trước” tạm thời để có thể xác minh đối tác mới một cách kỹ lưỡng, giúp khách đặt chỗ nghỉ của Quý vị trên Booking.com cảm thấy an tâm rằng họ sẽ lưu trú tại chỗ nghỉ của các đối tác đáng tin cậy và đã được xác minh. Chúng tôi áp dụng quy trình này cho tất cả đối tác mới.

Sau khi hoàn thành quá trình xác minh, chúng tôi mong muốn có mối quan hệ lâu dài và thành công với Quý vị trong những năm tới.

Khi nào giới hạn này được gỡ bỏ?

Giới hạn “Không thanh toán trước” sẽ được gỡ bỏ sau khi hoàn tất quy trình xác minh.

Bài viết này có hữu ích không?