Giới thiệu Du lịch Bền vững

Một cách mới để ghi nhận những nỗ lực vì du lịch bền vững của Quý vị và quảng bá chúng đến với khách du lịch – vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Khám phá thêm

Làm sao để báo cáo các vấn đề về hành vi sai phạm của khách?

Cập nhật 1 năm trước
Lưu

Hiếm khi đối tác gặp phải các vấn đề lớn với khách, nhưng nếu có chuyện nghiêm trọng xảy ra, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý vị.

Quý vị có thể báo cáo hành vi sai phạm của khách trên extranet và chặn không cho khách đó đặt chỗ nghỉ vào lần sau.

Nếu Quý vị có đăng nhiều chỗ nghỉ trên Booking.com và đã chặn một khách vì hành vi sai phạm tại một chỗ nghỉ, Quý vị sẽ chặn khách này đặt phòng tại tất cả chỗ nghỉ Quý vị có.

Để chặn khách vì hành vi sai phạm, Quý vị chỉ cần làm theo các bước sau:

  1. Nhấp vào “Đặt phòng
  2. Chọn khách mà Quý vị muốn báo cáo bằng cách nhấp vào tên khách hoặc mã đặt phòng
  3. Nhấp vào phần “Báo cáo hành vi sai phạm của khách” ở bên phải mục “Chi tiết đặt phòng
  4. Đánh dấu vào một trong số các tình huống sai phạm và để lại nhận xét ngắn gọn trong phần “Chi tiết
  5. Đánh dấu vào ô thích hợp nếu Quý vị muốn chặn khách đặt chỗ nghỉ của Quý vị
  6. Nhấp vào “Gửi báo cáo” khi hoàn thành

Lưu ý: Chỉ sử dụng tính năng này nếu hành vi sai phạm của khách trùng với một trong bảy tình huống được đưa ra trong công cụ báo cáo. Nếu khách chỉ vắng mặt, hãy làm theo quy trình “Đánh dấu vắng mặt". Nếu thẻ tín dụng của khách không hợp lệ, hãy làm theo quy trình "Đánh dấu thẻ tín dụng không hợp lệ".

Quý vị có thể báo cáo hành vi sai phạm của khách trong tối đa 7 ngày sau khi khách trả phòng. Quý vị sẽ không thể báo cáo các đặt phòng của khách hiện tại cho các kỳ lưu trú trong tương lai.

Bài viết này có hữu ích không?