Giới thiệu Du lịch Bền vững

Một cách mới để ghi nhận những nỗ lực vì du lịch bền vững của Quý vị và quảng bá chúng đến với khách du lịch – vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Khám phá thêm

Làm sao để báo cáo hành vi sai phạm của khách qua ứng dụng Pulse?

Cập nhật 1 năm trước
Lưu

May mắn thay, các hành vi sai phạm của khách thường rất hiếm xảy ra. Nhưng trong trường hợp hiếm xảy ra khi Quý vị gặp phải những khách hàng không tốt, chúng tôi luôn bên cạnh để hỗ trợ Quý vị. Công cụ báo cáo trong ứng dụng Pulse giúp Quý vị dễ dàng báo cáo bất cứ hành vi sai phạm nào – sau đó, chúng tôi sẽ có thể chặn không cho khách này tiếp tục đặt tại chỗ nghỉ của Quý vị nữa.

Nếu có vấn đề gì, Quý vị có thể báo cáo hành vi sai phạm của khách qua ứng dụng Pulse. Điều này sẽ giúp chặn khách đó không cho họ đặt chỗ nghỉ của Quý vị nữa. 

Nếu Quý vị có nhiều chỗ nghỉ được đăng trên Booking.com và chặn 1 khách vì hành vi sai phạm ở 1 chỗ nghỉ, họ cũng sẽ bị chặn không được đặt ở tất cả các chỗ nghỉ của Quý vị.

Để chặn khách do có hành vi sai phạm, Quý vị làm theo những bước sau:

  1. Chọn mục “Đặt phòng”.
  2. Chọn một trong những ngày mà khách Quý vị muốn báo cáo lưu trú ở chỗ nghỉ, sau đó chọn tên của khách đó.
  3. Chọn “Báo cáo hành vi sai phạm của khách” ở cuối màn hình “Chi tiết đặt phòng”.
  4. Chọn một trong những trường hợp sai phạm và để một lời bình luận ngắn trong phần “Chi tiết”.
  5. Chọn liệu Quý vị có muốn chặn không cho khách đặt tại chỗ nghỉ của mình nữa không.
  6. Chọn “Gửi báo cáo” khi Quý vị hoàn tất.

Lưu ý: Vui lòng chỉ gửi báo cáo khi hành vi sai phạm của khách nằm trong phạm vi của một trong 7 trường hợp được cung cấp trong công cụ báo cáo Nếu khách không đến để lưu trú theo đúng như đặt phòng, Quý vị chỉ cần đánh dấu vắng mặt. Nếu thẻ tín dụng của họ không hợp lệ, Quý vị cũng có thể đánh dấu điều này trong hệ thống.

Quý vị có thể gửi báo cáo hành vi sai phạm bất cứ lúc nào từ lúc khách nhận phòng cho đến 7 ngày sau ngày trả phòng.

Bài viết này có hữu ích không?