Làm sao để biết đặt phòng đã được xác nhận?

Đã cập nhật 1 tháng trước
Lưu

Khi khách đặt phòng trên Booking.com, đặt phòng sẽ được xác nhận tức thì và Quý vị sẽ không thể từ chối đặt phòng.

Khi khách hoàn thành đặt phòng, Quý vị sẽ nhận được xác nhận qua email hoặc ứng dụng Pulse.

Để theo dõi các đơn đặt phòng đến, Quý vị có thể cài đặt thông báo trên ứng dụng Pulse. Quý vị có thể xem cách cài đặt trong các bài viết sau:

Làm sao để thiết lập thông báo tin nhắn trên extranet?

Làm sao để thiết lập thông báo đẩy trong Pulse?

Quý vị muốn xem tổng quan về tất cả các đơn đặt phòng mới? Quý vị có thể tìm hiểu thêm tại đây: Tôi có thể tìm thông tin về đặt phòng ở đâu?

Bài viết này có hữu ích không?