Làm sao để biết và tôi phải làm gì khi nhận được đơn đặt phòng?

Đã cập nhật 6 month trước
Lưu

Ngay khi Quý vị thiết lập chỗ nghỉ ở trạng thái mở và có thể đặt trên extranet, khách có thể bắt đầu đặt phòng.

Quý vị phải đảm bảo tải tình trạng phòng trống một cách chính xác vì khi khách đặt phòng, đơn đặt phòng sẽ được xác nhận ngay lập tức trong hệ thống của chúng tôi – và Quý vị không thể từ chối các đơn này. Khi có đơn đặt phòng mới, Quý vị sẽ nhận được xác nhận qua email hoặc thông báo trên ứng dụng Pulse (nếu có dùng ứng dụng).

Chúng tôi cũng sẽ gửi email xác nhận cho khách và tình trạng phòng trống của Quý vị sẽ được cập nhật tự động trong hệ thống của chúng tôi. Nếu khách đặt phòng trống duy nhất mà Quý vị đã tải lên hệ thống, thì sau đó khách sẽ không thể đặt chỗ nghỉ của Quý vị trên Booking.com nữa.

Quý vị có thể xem thông tin về đặt phòng trong thẻ “Đặt phòng” trên extranet hoặc trên Pulse.

Quý vị muốn tìm hiểu thêm về cách tìm thông tin đặt phòng?

Is this article helpful?