Làm sao để cài đặt hoặc chỉnh sửa thời gian nhận/trả phòng?

Cập nhật 1 năm trước
Lưu

Nếu Quý vị muốn cài đặt hoặc chỉnh sửa thời gian nhận/trả phòng, vui lòng làm theo các bước sau:

  1. Nhấp vào mục “Chỗ nghỉ” trong extranet và chọn "Chính sách"
  2. Kéo xuống “Thông tin khách” và nhấp vào Chỉnh sửa
  3. Chọn thời gian bắt đầu và kết thúc nhận phòng. Quý vị có thể cài đặt thời gian trả phòng.
  4. Nhấp vào “Lưu” để hoàn tất cài đặt

Bài viết này có hữu ích không?