Giới thiệu cẩm nang cho một mùa hè sôi động hơn

Chúng tôi chia sẻ thông tin dựa trên phân tích dữ liệu về khách du lịch tìm kiếm và đặt phòng trên nền tảng của chúng tôi, cũng như các giải pháp để giúp Quý vị đáp ứng nhu cầu của những khách này. Tìm hiểu xem Quý vị có thể tận dụng các thông tin này như thế nào để nắm bắt nhu cầu mới.

Bắt đầu

Làm sao để cài đặt hoặc chỉnh sửa thời gian nhận/trả phòng?

Cập nhật 11 tháng trước
Lưu

Nếu Quý vị muốn cài đặt hoặc chỉnh sửa thời gian nhận/trả phòng, vui lòng làm theo các bước sau:

  1. Nhấp vào mục “Chỗ nghỉ” trong extranet và chọn "Chính sách"
  2. Kéo xuống “Thông tin khách” và nhấp vào Chỉnh sửa
  3. Chọn thời gian bắt đầu và kết thúc nhận phòng. Quý vị có thể cài đặt thời gian trả phòng.
  4. Nhấp vào “Lưu” để hoàn tất cài đặt

Bài viết này có hữu ích không?