Làm sao để thiết lập chính sách và phương thức thanh toan trước khi nhận đặt phòng?

Đã cập nhật 10 tháng trước
Lưu

Để đảm bảo quy trình diễn ra trôi chảy với các đặt phòng đầu tiên, Quý vị cần chắc chắn mình đã xem lại chính sách thanh toán và hủy đặt phòng.

Quý vị có thể báo cho khách biết về các phương thức thanh toán mà Quý vị chấp nhận, bằng tiền mặt hay thẻ tín dụng, qua extranet. Nhấp vào “Chỗ nghỉ” trên extranet và chọn “Chính sách”, tại đó, Quý vị có thể thực hiện các thay đổi liên quan. Vui lòng xem bài viết này để biết thêm thông tin

Trong mục “Chính sách”, Quý vị cũng có thể xem lại các điều khoản hủy đặt phòng. Nếu cần tìm hiểu kỹ hơn cách để cài đặt, Quý vị sẽ tìm thấy hướng dẫn từng bước trong bài viết này.

Quý vị cũng có thể muốn thiết lập và điều chỉnh các tùy chọn về đặt cọc hư hại hoặc thanh toán trước (toàn bộ hoặc một phần giá đặt phòng phải thanh toán trước khi đến). Quý vị sẽ tìm thấy các hướng dẫn đơn giản để thực hiện việc này tại đây. Tính năng thanh toán trước chưa khả dụng cho Quý vị? Hãy tìm hiểu nguyên nhân trong bài viết này

Is this article helpful?