Làm sao để thiết lập chính sách và phương thức thanh toán trước khi nhận đặt phòng?

Cập nhật 2 năm trước
Lưu

Để đảm bảo quy trình suôn sẻ cho các đặt phòng đầu tiên, Quý vị cần đảm bảo đã xem lại các chính sách hủy và thanh toán của mình.

Quý vị có thể cho khách biết các phương thức thanh toán mà Quý vị chấp nhận thông qua extranet, có thể là tiền mặt hoặc thẻ tín dụng. Nhấn vào mục “Chỗ nghỉ” trong extranet và chọn “Chính sách”, tại đây Quý vị có thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào có liên quan. Vui lòng xem bài viết này để biết thêm thông tin.

Trong mục “Chính sách”, Quý vị cũng có thể xem lại các điều khoản hủy đặt phòng. Nếu cần thêm thông tin về cách thiết lập, Quý vị sẽ tìm thấy hướng dẫn từng bước trong bài viết này.

Quý vị cũng có thể sẽ muốn thiết lập và điều chỉnh các tùy chọn đặt cọc đề phòng hư hại hoặc thanh toán trước (thanh toán toàn bộ hoặc một phần chi phí đặt phòng trước khi đến) cho chỗ nghỉ. Quý vị sẽ tìm thấy hướng dẫn đơn giản về cách thực hiện tại đây. Thanh toán trước chưa khả dụng với Quý vị? Đọc thêm để biết nguyên nhân trong bài viết này.

Bài viết này có hữu ích không?