Làm sao để thiết lập hồ sơ host trên Pulse?

Updated 1 năm trước
Lưu

Thêm nét riêng cho trang chỗ nghỉ bằng cách điền hồ sơ host của Quý vị. Tại đây, Quý vị có thể chỉ ra những lợi ích độc đáo của chỗ nghỉ, thêm thông tin khu vực xung quanh và còn có thể để lại lời nhắn chào đón cho khách hàng trong tương lai.

Trên ứng dụng Pulse, Quý vị có thể cho khách biết thêm về bản thân và điều gì khiến chỗ nghỉ khác biệt bằng cách hoàn tất hồ sơ host. Để thực hiện, vui lòng làm theo các bước sau:

Hoàn tất hồ sơ host trên Pulse bằng thiết bị Android

  1. Mở ứng dụng Pulse và nhấn vào “Thêm”. 

  2. Nếu Quý vị quản lý nhiều chỗ nghỉ trên Pulse, chọn chỗ nghỉ liên quan trong “Chỗ nghỉ”.

  3. Nhấn vào “Hồ sơ của Quý vị”.

  4. Thêm ảnh bản thân hoặc chỗ nghỉ, sau đó thêm tên.

  5. Thêm thông tin về chỗ nghỉ, khu vực xung quanh và/hoặc về bản thân Quý vị trong vai trò là host.

  6. Sau khi hoàn tất, nhấp vào “Lưu” để xác nhận thay đổi.

  7. Để thêm thông tin bằng các ngôn ngữ khác, nhấn “Thêm ngôn ngữ” và lặp lại các bước trên.

Lưu ý: Tính năng hồ sơ host hiện chỉ khả dụng cho một số chỗ nghỉ. Nếu Quý vị đang dùng Pulse trên thiết bị iOS, chúng tôi đang nỗ lực để mang tính năng này đến Quý vị trong thời gian sớm nhất! Từ giờ đến lúc đấy, Quý vị có thể thêm ảnh chính trực tiếp trên extranet.

Bài viết này có hữu ích không?