Giới thiệu Du lịch Bền vững

Một cách mới để ghi nhận những nỗ lực vì du lịch bền vững của Quý vị và quảng bá chúng đến với khách du lịch – vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Khám phá thêm

Những điều cần biết về Đặt Phòng Không Rủi Ro

Cập nhật 4 tháng trước
Lưu

Chúng tôi phát triển Đặt Phòng Không Rủi Ro để loại bỏ các bước phiền hà đi cùng việc cung cấp lựa chọn hủy miễn phí. Chương trình này sẽ đảm bảo Quý vị có cơ hội tốt nhất để thu hút khách mới.

Đặt Phòng Không Rủi Ro là gì?

Các du khách đang cần sự linh hoạt hơn lúc nào hết. Một nghiên cứu gần đây cho thấy trong tháng 4/2020, 73% khách hàng đã cho biết hủy miễn phí là lý do chính để đặt chỗ nghỉ. Chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro được thiết kế để giúp thu hút thêm khách mong muốn có sự linh hoạt này đến chỗ nghỉ của Quý vị.

Nhưng Đặt Phòng Không Rủi Ro không chỉ có lợi cho khách hàng tiềm năng của Quý vị. Dữ liệu của chúng tôi cho thấy chỉ cần cung cấp Đặt Phòng Không Rủi Ro, tỷ lệ chuyển đổi của các đối tác chỗ nghỉ tăng thêm đến 3%. Thực tế là hầu hết du khách đều quan tâm đến sự linh hoạt và Đặt Phòng Không Rủi Ro là một cách tuyệt vời để thu hút họ.

Chúng tôi hiểu rằng việc tăng mức độ linh hoạt có thể khiến số lượng hủy đặt phòng tăng theo. Tuy nhiên, chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro được thiết kế để ngăn việc này xảy ra. Tận dụng phân tích chuyên sâu nội bộ đặc biệt về hành vi của khách hàng, Booking.com chỉ cung cấp các lựa chọn linh động này đến những khách đặt các chuyến đi có khả năng hủy thấp. Trong trường hợp hủy, chúng tôi sẽ ngay lập tức tìm khách thay thế để lấp phòng một lần nữa. Nếu không tìm được khách thay thế, chúng tôi sẽ bù tiền cho Quý vị.

Vui lòng lưu ý rằng, chúng tôi chỉ có thể tìm khách thay thế nếu phòng bị hủy vẫn được mở bán và có thể đặt được. Đồng thời, khách thay thế chỉ có thể tìm được nếu phòng bị hủy không bị cài giới hạn. Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, cũng giống như bất kỳ đặt phòng nào khác bị ảnh hưởng, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho các đặt phòng bị hủy này. 

Vui lòng giữ các đặt phòng bị hủy ở tình trạng mở bán. Nếu Quý vị cài đặt giới hạn cho các phòng này, chúng tôi muốn đề xuất việc gỡ bỏ các giới hạn để tăng khả năng tìm thấy đặt phòng thay thế.

Đặt Phòng Không Rủi Ro hoạt động thế nào?

Để giúp cho chỗ nghỉ của Quý vị hấp dẫn hơn, chúng tôi sẽ nâng cấp chính sách nghiêm ngặt nhất của Quý vị để thêm vào hủy miễn phí. Nếu Quý vị đã cung cấp chính sách hủy miễn phí, chúng tôi sẽ gia hạn thời gian hủy đó.

Nếu Quý vị tham gia chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro, chúng tôi sẽ thực hiện những điều sau:

  • Nếu Quý vị có chính sách không hoàn tiền cho một số hoặc tất cả các phòng, một số phòng trong đó sẽ được cập nhật thành hủy miễn phí cho khách trên Booking.com.
  • Nếu tất cả các phòng đều có lựa chọn hủy miễn phí, Booking.com sẽ nâng cấp một số chính sách của Quý vị lên loại linh động hơn (ví dụ: hủy miễn phí trong vòng 7 ngày trước thời điểm nhận phòng). 
  • Các thuật toán của chúng tôi sẽ cung cấp các lựa chọn linh động này đến những khách có khả năng hủy thấp. 
  • Nếu khách hủy, chúng tôi sẽ tìm kiếm người thay thế.
  • Nếu chúng tôi không tìm được khách thay thế, chúng tôi sẽ bù tiền những đêm này cho Quý vị
  • Nếu Quý vị đã cho phép khách hủy miễn phí với sự linh hoạt hoàn toàn (hủy miễn phí trong vòng 3 ngày), chúng tôi sẽ không nâng cấp các chính sách hủy của Quý vị. 

Thuật toán của chúng tôi sẽ xác định quy tắc nào sẽ được áp dụng cho chỗ nghỉ nào trên toàn cầu mỗi ngày. Điều này có nghĩa là Quý vị có thể không nhận được Đặt Phòng Không Rủi Ro mỗi ngày. Các phòng có Đặt Phòng Không Rủi Ro sẽ hiển thị trên trang “Đặt phòng” trong extranet dưới dạng đặt phòng “Không Rủi Ro”.

Đối với các đối tác sử dụng công cụ quản lý kênh hoặc hệ thống quản lý chỗ nghỉ để quản lý đặt phòng, chúng tôi sẽ cập nhật phần bình luận/ghi chú khi một Đặt Phòng Không Rủi Ro mới được tạo.

Để biết thêm thông tin về cách xử lý Đặt Phòng Không Rủi Ro, Quý vị có thể xem Những câu hỏi thường gặp về Đặt Phòng Không Rủi Ro

Tôi nên làm gì khi nhận được Đặt Phòng Không Rủi Ro?

Vui lòng kiểm tra chính sách hủy được nâng cấp trong trang chi tiết đặt phòng hoặc trong công cụ quản lý kênh của Quý vị. Tại đó, chúng tôi có thông tin dành riêng cho Quý vị để giúp Quý vị hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của chương trình. Để biết thêm thông tin, Quý vị có thể tham khảo Mục 2 của Những câu hỏi thường gặp về Đặt Phòng Không Rủi Ro. 

Tôi nên làm gì khi khách hủy Đặt Phòng Không Rủi Ro?

Nếu Đặt Phòng Không Rủi Ro bị hủy, vui lòng đảm bảo rằng phòng đã hủy vẫn mở bán mà không bị cài giới hạn. Điều đó sẽ cho phép chúng tôi bắt đầu tìm khách thay thế.

Nhiều trường hợp khác nhau có thể xảy ra tùy vào thời điểm đặt phòng bị hủy. Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin trong Mục 1 của Những câu hỏi thường gặp về Đặt Phòng Không Rủi Ro.

Booking.com sử dụng cách nào để cung cấp Đặt Phòng Không Rủi Ro cho những khách có khả năng hủy thấp?

Chúng tôi sử dụng tất cả phân tích chuyên sâu nội bộ về hành vi của khách du lịch để dự đoán loại chuyến đi có khả năng hủy thấp. Từ đó, các tùy chọn hủy miễn phí từ chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro sẽ chỉ được cung cấp cho khách đặt các loại chuyến đi đó.  

Booking.com tìm khách thay thế như thế nào?

Quá trình tìm khách thay thế của chúng tôi sẽ bắt đầu khi Đặt Phòng Không Rủi Ro bị hủy. Để tìm khách thay thế cho Đặt Phòng Không Rủi Ro, có thể chúng tôi sẽ dùng ưu đãi giá. Tuy nhiên, điều này sẽ không ảnh hưởng đến khoản tiền Quý vị thu về vì các ưu đãi sẽ được trừ từ tiền hoa hồng của Booking.com.

Vui lòng lưu ý rằng Quý vị không được đóng hoặc cài giới hạn phòng trống trong khi chúng tôi tìm khách thay thế. Nếu Quý vị áp dụng các hành động trên, chúng tôi sẽ không thể tìm khách thay thế và sẽ không còn chịu trách nhiệm cho các đặt phòng bị hủy.

Điều gì sẽ xảy ra nếu khách hủy do sự kiện bất khả kháng?

Nếu chúng tôi lường trước được bất kỳ sự kiện bất khả kháng nào có thể xảy ra trong tương lai, chúng tôi sẽ ngừng cung cấp cho khách lựa chọn hủy miễn phí từ chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro. Bằng cách này, chúng tôi sẽ ngăn được các đặt phòng mới có nhiều khả năng bị hủy. Ví dụ: nếu một lệnh giãn cách mới được công bố vì tình hình đại dịch, chúng tôi sẽ ngừng cung cấp cho khách lựa chọn hủy miễn phí từ chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm tìm khách thay thế cho các đặt phòng không rủi ro mà Quý vị đang có, dựa theo các điều khoản và điều kiện chung đối với trường hợp hủy do Sự kiện bất khả kháng.

Tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin về Đặt Phòng Không Rủi Ro ở đâu?

Quý vị có thể xem trang Những câu hỏi thường gặp về Đặt Phòng Không Rủi Ro. Nếu Quý vị đủ điều kiện tham gia chương trình, Quý vị cũng có thể đăng nhập vào extranet và nhấp vào mục “Cơ hội” để đến trang “Chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro”, tại đó Quý vị sẽ thấy thêm nhiều thông tin về Đặt Phòng Không Rủi Ro.

Nếu tôi không muốn tham gia Chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro thì sao?

Chúng tôi hiểu rằng chương trình này có thể chưa phù hợp với một số đối tác. Nếu Quý vị không muốn là một phần của Đặt Phòng Không Rủi Ro, vui lòng thực hiện các bước sau:

  • Đăng nhập vào extranet Booking.com của Quý vị
  • Đi đến mục “Cơ hội”
  • Nhấp vào “Chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro”
  • Nhấp vào “Ngừng tham gia chương trình” ở cuối trang và làm khảo sát ngắn

Nếu Quý vị muốn quay trở lại chương trình trong tương lai, Quý vị có thể thực hiện các bước như trên để tham gia lại.

Lưu ý rằng Chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro được thiết kế để mang lại lợi ích cho cả đối tác và khách hàng. Nếu phát hiện thấy việc sử dụng chương trình không đúng mục đích hoặc nếu các chỗ nghỉ không tuân thủ các điều khoản dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có quyền vô hiệu hóa chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro.

 

Bài viết này có hữu ích không?