Những điều cần biết về Đặt Phòng Không Rủi Ro

Đã cập nhật 10 tháng trước
Lưu

Để giúp Quý vị tối ưu lợi nhuận ở mức rủi ro thấp nhất, chúng tôi đã phát triển chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro. Chương trình này sẽ đảm bảo Quý vị có cơ hội tốt nhất để thu hút khách mới.

Đặt Phòng Không Rủi Ro là gì?

Các du khách đang cần sự linh hoạt hơn lúc nào hết. Một nghiên cứu gần đây cho thấy trong tháng 4/2020, 73% khách hàng đã cho biết hủy miễn phí là lý do chính để đặt chỗ nghỉ. Chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro được thiết kế để giúp thu hút thêm khách mong muốn có sự linh hoạt này đến chỗ nghỉ của Quý vị.

Nhưng Đặt Phòng Không Rủi Ro không chỉ có lợi cho khách hàng tiềm năng của Quý vị. Dữ liệu của chúng tôi cho thấy chỉ cần cung cấp Đặt Phòng Không Rủi Ro, tỷ lệ chuyển đổi của các đối tác chỗ nghỉ tăng thêm đến 3% - trong đó lên đến 92% các Đặt Phòng Không Rủi Ro đều được hoàn tất mà không bị hủy. Thực tế là hầu hết du khách đều quan tâm đến sự linh hoạt và Đặt Phòng Không Rủi Ro là một cách tuyệt vời để thu hút họ.

Chúng tôi hiểu rằng việc tăng mức độ linh hoạt có thể dẫn đến tổn thất doanh thu do số lượng hủy đặt phòng tăng lên. Tuy nhiên, chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro được thiết kế để ngăn việc này xảy ra. Điều này được thực hiện bằng cách chủ động tìm khách thay thế khi có đặt phòng bị hủy. Và nếu không tìm được khách thay thế, chúng tôi sẽ đảm nhận nghĩa vụ thanh toán chi phí hủy.

Vui lòng lưu ý rằng, chúng tôi chỉ có thể tìm khách thay thế nếu phòng bị hủy vẫn được mở bán và có thể đặt được. Đồng thời, khách thay thế chỉ có thể tìm được nếu phòng bị hủy không bị cài giới hạn.

Vui lòng giữ các đặt phòng bị hủy ở tình trạng mở bán. Nếu Quý vị cài đặt giới hạn cho các phòng này, chúng tôi muốn đề xuất việc gỡ bỏ các giới hạn để tăng khả năng tìm thấy đặt phòng thay thế.

Đặt Phòng Không Rủi Ro hoạt động thế nào?

Để giúp cho chỗ nghỉ của Quý vị hấp dẫn hơn, chúng tôi sẽ nâng cấp chính sách nghiêm ngặt nhất của Quý vị để thêm vào hủy miễn phí. Nếu Quý vị đã cung cấp chính sách hủy miễn phí, chúng tôi sẽ gia hạn thời gian hủy đó.

Nếu Quý vị tham gia chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro, chúng tôi sẽ thực hiện những điều sau:

  • Nếu Quý vị có chính sách không hoàn tiền cho một số hoặc tất cả các phòng, một số phòng trong đó sẽ được cập nhật thành hủy miễn phí cho khách trên Booking.com.
  • Nếu tất cả các phòng đều có lựa chọn hủy miễn phí, Booking.com sẽ nâng cấp các chính sách của Quý vị lên loại linh động hơn (ví dụ: hủy miễn phí trong vòng 7 ngày trước thời điểm nhận phòng). 
  • Nếu Quý vị đã cho phép khách hủy miễn phí với sự linh hoạt hoàn toàn (hủy miễn phí trong vòng 3 ngày), chúng tôi sẽ không nâng cấp các chính sách hủy của Quý vị. 
  • Nếu không tìm được khách thay thế, chúng tôi sẽ đảm nhận nghĩa vụ thanh toán chi phí hủy.

Thuật toán của chúng tôi sẽ xác định quy tắc nào sẽ được áp dụng cho chỗ nghỉ nào trên toàn cầu mỗi ngày. Điều này có nghĩa là Quý vị có thể không nhận được Đặt Phòng Không Rủi Ro mỗi ngày. Các phòng có Đặt Phòng Không Rủi Ro sẽ hiển thị trên trang “Đặt phòng” trong extranet dưới dạng đặt phòng “Không Rủi Ro”.

Đối với các đối tác sử dụng công cụ quản lý kênh hoặc hệ thống quản lý chỗ nghỉ để quản lý đặt phòng, chúng tôi sẽ cập nhật phần bình luận/ghi chú khi một Đặt Phòng Không Rủi Ro mới được tạo.

Để biết thêm thông tin về cách xử lý Đặt Phòng Không Rủi Ro, Quý vị có thể xem Những câu hỏi thường gặp về Đặt Phòng Không Rủi Ro

Tôi nên làm gì khi nhận được Đặt Phòng Không Rủi Ro?

Vui lòng kiểm tra chính sách hủy được nâng cấp trong trang chi tiết đặt phòng hoặc trong công cụ quản lý kênh của Quý vị. Tại đó, chúng tôi có thông tin dành riêng cho Quý vị để giúp Quý vị hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của chương trình. Để biết thêm thông tin, Quý vị có thể tham khảo Mục 2 của Những câu hỏi thường gặp về Đặt Phòng Không Rủi Ro. 

Tôi nên làm gì khi khách hủy Đặt Phòng Không Rủi Ro?

Nếu Đặt Phòng Không Rủi Ro bị hủy, vui lòng đảm bảo rằng phòng đã hủy vẫn mở bán mà không bị cài giới hạn. Điều đó sẽ cho phép chúng tôi bắt đầu tìm khách thay thế.

Nhiều trường hợp khác nhau có thể xảy ra tùy vào thời điểm đặt phòng bị hủy. Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin trong Mục 1 của Những câu hỏi thường gặp về Đặt Phòng Không Rủi Ro.

Booking.com tìm khách thay thế như thế nào?

Quá trình tìm khách thay thế của chúng tôi sẽ bắt đầu khi Đặt Phòng Không Rủi Ro bị hủy. Để tìm khách thay thế cho Đặt Phòng Không Rủi Ro, có thể chúng tôi sẽ dùng ưu đãi giá. Tuy nhiên, điều này sẽ không ảnh hưởng đến khoản tiền Quý vị thu về vì các ưu đãi sẽ được trừ từ tiền hoa hồng của Booking.com.

Vui lòng lưu ý rằng Quý vị không được đóng hoặc cài giới hạn phòng trống trong khi chúng tôi tìm khách thay thế. Nếu làm thế, chúng tôi sẽ không thể tìm khách thay thế và do đó, chúng tôi sẽ không còn chịu trách nhiệm đảm nhận nghĩa vụ thanh toán cho các đặt phòng bị hủy này.

Tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin về Đặt Phòng Không Rủi Ro ở đâu?

Quý vị có thể xem trang Những câu hỏi thường gặp về Đặt Phòng Không Rủi Ro. Nếu Quý vị đủ điều kiện tham gia chương trình, Quý vị cũng có thể đăng nhập vào extranet và nhấp vào mục “Cơ hội” để đến trang “Chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro”, tại đó Quý vị sẽ thấy thêm nhiều thông tin về Đặt Phòng Không Rủi Ro.

Nếu tôi không muốn tham gia Chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro thì sao?

Chúng tôi hiểu rằng chương trình này có thể chưa phù hợp với một số đối tác. Nếu Quý vị không muốn là một phần của Đặt Phòng Không Rủi Ro, vui lòng thực hiện các bước sau:

  • Đăng nhập vào extranet Booking.com của Quý vị
  • Đi đến mục “Cơ hội”
  • Nhấp vào “Chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro”
  • Nhấp vào “Ngừng tham gia chương trình” ở cuối trang và làm khảo sát ngắn

Nếu Quý vị muốn quay trở lại chương trình trong tương lai, Quý vị có thể thực hiện các bước như trên để tham gia lại.

Lưu ý rằng Chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro được thiết kế để mang lại lợi ích cho cả đối tác và khách hàng. Nếu phát hiện thấy việc sử dụng chương trình không đúng mục đích hoặc nếu các chỗ nghỉ không tuân thủ các điều khoản dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có quyền vô hiệu hóa chương trình Đặt Phòng Không Rủi Ro.

Is this article helpful?