Tôi có thể cài đặt yêu cầu cụ thể đối với khách để quyết định ai có thể đặt chỗ nghỉ của tôi không?

Đã cập nhật 3 month trước
Save

Tùy thuộc vào loại chỗ nghỉ, tính năng này có thể chưa khả dụng với Quý vị. Chúng tôi đang nỗ lực để giới thiệu tính năng này cho tất cả đối tác trong thời gian nhanh nhất. Để đảm bảo Quý vị nhận được các đơn đặt phòng thực, chúng tôi yêu cầu khách cung cấp địa chỉ email và thông tin thẻ tín dụng hợp lệ, đồng thời có hồ sơ tốt về các kỳ lưu trú trước đó.

Để giúp Quý vị kiểm soát chặt chẽ hơn về việc ai có thể đặt chỗ nghỉ, Quý vị cũng có thể đặt ra các yêu cầu bổ sung đối với khách* trên extranet. Quý vị chỉ cần làm theo các bước sau:

1. Nhấp vào “Chỗ nghỉ”, rồi nhấp vào “Chính sách

2. Kéo xuống mục “Yêu cầu đối với khách

3. Nhấp vào “Sửa”. Tại đây, Quý vị có thể đưa ra yêu cầu đặt phòng bắt buộc cho khách:

  • Cung cấp số điện thoại đã được xác minh
  • Cung cấp địa chỉ

4. Nhấp vào mục “Lưu” để hoàn thành thay đổi

*Xin lưu ý: Các yêu cầu đối với khách mà Quý vị thêm vào sẽ không có hiệu lực thức thì. Hiện tại, chúng tôi sẽ lưu lại các tùy chọn của Quý vị và sẽ thông báo cho Quý vị khi chúng tôi bắt đầu sử dụng trong quá trình đặt phòng.

Quý vị nghĩ gì về trang này?