Giới thiệu cẩm nang cho một mùa hè sôi động hơn

Chúng tôi chia sẻ thông tin dựa trên phân tích dữ liệu về khách du lịch tìm kiếm và đặt phòng trên nền tảng của chúng tôi, cũng như các giải pháp để giúp Quý vị đáp ứng nhu cầu của những khách này. Tìm hiểu xem Quý vị có thể tận dụng các thông tin này như thế nào để nắm bắt nhu cầu mới.

Bắt đầu

Tôi có thể tìm thông tin về đặt phòng ở đâu?

Cập nhật 2 tháng trước
Lưu

Quý vị có thể kiểm tra đặt phòng của mình tại một số vị trí sau:

Thanh “Đặt phòng” trên extranet. Đọc thêm trong bài viết “Tôi có thể xem những thông tin gì về đặt phòng trên extranet?

Hộp tìm kiếm trên extranet để tìm kiếm đặt phòng bằng các từ khóa, chẳng hạn như tên khách.

Thanh “Đặt phòng” trên ứng dụng Pulse. Đọc thêm trong bài viết “Tôi có thể xem những thông tin gì về đặt phòng trên ứng dụng Pulse?


Nếu bạn là khách, hãy ghé Trung tâm Trợ giúp Khách hàng

 

Quý vị có biết việc này có thể thực hiện trên thiết bị di động?

Ứng dụng Pulse của chúng tôi cho phép Quý vị quản lý chỗ nghỉ khi di động – mọi lúc, mọi nơi. Quá tiện lợi phải không?

Bài viết này có hữu ích không?