Làm sao để biết đặt phòng đã được xác nhận?

Đã cập nhật 1 week trước

Khi khách đặt phòng trên Booking.com, đặt phòng sẽ được xác nhận thức thì và Quý vị sẽ không thể từ chối đặt phòng.

Khi khách hoàn thành đặt phòng, Quý vị sẽ nhận được xác nhận qua email hoặc ứng dụng Pulse.

Để theo dõi các đơn đặt phòng đến, Quý vị có thể cài đặt thông báo trên ứng dụng Pulse. Quý vị có thể xem cách cài đặt trong các bài viết sau:

Làm sao để thiết lập thông báo tin nhắn trên extranet? Làm sao để thiết lập thông báo đẩy trong Pulse?

Quý vị muốn xem tổng quan về tất cả các đơn đặt phòng mới? Quý vị có thể tìm hiểu thêm tại đây: Tôi có thể tìm thông tin về đặt phòng ở đâu?

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Mở khóa thị trường địa phương với đặt phòng phút chót trên điện thoại

Với nhu cầu địa phương dần tăng trên trang của chúng tôi, 74% đặt phòng sẽ đến từ điện thoại di động. Thêm giá trên điện thoại cho chỗ nghỉ để tăng độ hiển thị đến các khách hàng này, những người thường đặt vào phút chót.

Thêm giá trên điện thoại